09 kwietnia 2019

Z redakcyjnej poczty: List otwarty środowiska nauczycielskiego do rodziców i władz miasta

Na naszą skrzynkę mailową wpłynął list otwarty skierowany do Rodziców uczniów uczęszczających do gminnych placówek oświatowych oraz do Władz Miasta Kuźnia Raciborska, a dotyczący rozpoczętego 8 kwietnia 2019 r. strajku w szkołach. Całość publikujemy poniżej.


Kuźnia Raciborska 9.04.2019
Nauczyciele i pracownicy
Szkół i Przedszkoli z terenu
Gminy Kuźnia Raciborska

LIST OTWARTY

Drodzy Rodzice, Szanowny Panie Burmistrzu!

Po zapoznaniu się z informacją Burmistrza z 8.04.2019 r. zamieszczoną na stronie internetowej naszej gminy, postanowiliśmy się odnieść do zawartych w niej treści:

1. Strajkujemy, ponieważ strajk jest ostatnim etapem sporu zbiorowego z rządem, który rozpoczął się kilka miesięcy temu. Nie świadczy on o naszym "braku odpowiedzialności za swój zakład pracy i braku odpowiedzialnego podejścia do pracy" (cytat za wypowiedzią z informacji Burmistrza na stronie UM). Jest on po prostu naturalnym efektem braku porozumienia z rządem.

2. "Sytuacja kryzysowa, z jaką mamy do czynienia w związku ze strajkiem w placówkach oświatowych, skłania do refleksji na temat funkcjonowania oświaty w Gminie Kuźnia Raciborska. Szkoły niepubliczne, niesamorządowe i prywatne nie przystąpiły do strajku. Może to jest pomysł na sprawne, efektywne prowadzenie nauczania w naszej gminie?"

Fragment ten odczytujemy jako insynuacje jakoby dotychczasowe nauczanie w naszej gminie było niesprawne i prowadzone nieefektywnie. Nie zgadzamy się z tym, ponieważ efekty nauczycielskiej pracy może zauważyć każdy, kto chociaż na chwilę przestąpił próg gminnych szkół i przedszkoli, zawitał na ich strony internetowe, czy szkolnego lub przedszkolnego Facebooka. Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów, również w konkursach kuratoryjnych, a przedszkolaki w konkursach ogólnopolskich. Ponadto absolwenci szkół z terenu Gminy Kuźnia Raciborska są cenieni i cieszą się bardzo dobrą opinią w szkołach ponadpodstawowych np. w Raciborzu.

3. Tabela zawierająca sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Kuźnia Raciborska w 2018 roku w placówkach publicznych wprowadza w błąd.

Słowo "średnich" jest w tym przypadku słowem-kluczem, ponieważ realnie nauczyciele nie otrzymują tak wysokich wynagrodzeń. Owe "średnie" to również wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki funkcyjne, motywacyjne, których nie otrzymują wszyscy nauczyciele. Podane kwoty są ponadto kwotami brutto!

Jako dowód publikujemy tabelę ujętą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 8 lutego 2019 r. Zawiera ona kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z ustawą jest to podstawowy składnik pensji, wyrażony w kwocie brutto, od którego odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2019 R.
(ze względów technicznych nie mogliśmy umieścić jej poniżej, dlatego dostępna jest w galerii)


Na zakończenie chcielibyśmy przypomnieć dlaczego bierzemy udział w strajku, podobnie jak ok. 80 % naszych koleżanek i kolegów w całej Polsce.

Szanowni Państwo!

Strajkujemy, ponieważ:


- zależy nam na dobrej edukacji dzieci i młodzieży;
- troszczymy się o przyszłość zawodu nauczyciela;
- chcielibyśmy dotrzeć z informacją do społeczeństwa, że zmiany, które weszły w życie w ostatnich latach nie zlikwidowały problemów, z jakimi boryka się współczesna szkoła, czy przedszkole, a tylko je pogłębiły, ze szkodą dla uczniów i nauczycieli;
- pragniemy spokoju i stabilizacji dla wszystkich pracowników oświaty;
- leży nam na sercu poszanowanie zawodu nauczyciela od wielu lat borykającego się ze zmianami i reformami, którego zdania nikt nie bierze pod uwagę;
- chcemy wreszcie, aby państwo wzięło na siebie większą odpowiedzialność za funkcjonowanie szkół i przedszkoli w Polsce, odciążając tym samym fundusze samorządowe.
(wszystkie powody i inne informacje na temat protestu można znaleźć na portalu http://www.tylkokuznia.info/)

Jednocześnie chcemy poinformować, że biorąc pod uwagę dobro naszych dzieci, zdecydowaliśmy, że wspomożemy nasze placówki w przeprowadzeniu egzaminów. Nie znaczy to rezygnacji ze strajku, nie robimy tego również ze względu na naciski ze strony władz, ale zdajemy sobie sprawę, że nasza pomoc jest w tej trudnej sytuacji niezbędna. Strajk będzie kontynuowany, popierają nas również katecheci, którzy w tym proteście nie mogą brać udziału.

Z poważaniem:
Nauczyciele i pracownicy Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz