11 kwietnia 2019

Strażacy ochotnicy ćwiczyli swoje umiejętności

10 kwietnia w obiektach ośrodka "Buk" w Rudach odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska. W akcji brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy pod nadzorem strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności członków OSP w zakresie utrwalenia wiadomości płynących z ćwiczeń w odniesieniu do rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych, ewakuacji poszkodowanych i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, umiejętności prawidłowego rozpoznawania sytuacji, prowadzenia działań ratowniczych i usuwanie miejscowych zagrożeń z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji danych jednostek oraz doskonalenie współdziałania, a także praktyczne sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków przewidzianych do działań na terenie ośrodka "Buk" Rudy.Kierownikiem ćwiczeń był komendant gminny OSP dh Krzysztof Bartoń, obserwatorami z ramienia KP PSP Racibórz bryg. Andrzej Charuk, kpt. Tomasz Brański i asp. Marek Wranik, a także burmistrz Paweł Macha i kierownik GCZK Aleksander Serafin.Na zakończenie funkcjonariusze KP PSP podsumowując, przedstawili swoje spostrzeżenia do dobrze przeprowadzonych ćwiczeń, udzielili kilku wskazówek, natomiast burmistrz podziękował strażakom za zaangażowanie w podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych zarówno podczas ćwiczeń, jak i codziennych zagrożeń.GCZK Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz