28 kwietnia 2019

Rafamet podsumował miniony rok

Grupa Kapitałowa Rafamet rok 2018 zamyka zyskiem i sprzedażą w wysokości około 122 mln zł. Większa część przychodów została zrealizowana na rynkach zagranicznych. Spółka regularnie wdraża do produkcji nowe rozwiązania konstrukcyjne i kontynuuje budowanie kompetencji innowacji.


- Celem działań zarządczych w roku 2019, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie budowanie na wielu obszarach aktywności biznesowej Spółki kompetencji innowacji. Konieczności działań innowacyjnych, tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do modyfikacji kultury organizacyjnej firmy, jest stałym i bardzo istotnym elementem działalności Spółki - podkreśla prezes zarządu Fabryki Obrabiarek Rafamet S. A. E. Longin Wons.

Utrzymanie pozycji czołowego światowego producenta obrabiarek do obróbki profili jezdnych kół pojazdów szynowych, odbudowa pozycji renomowanego dostawcy ciężkich tokarek poziomych marki Poręba, bardzo dobra rentowność biznesu (wskaźnik opisany został poprzez oczekiwany poziom marży EBIDTA), innowacyjność asortymentowa i takie jej postrzeganie przez otoczenie, jak i zrównoważony rozwój całej firmy również w aspekcie stabilnego, dobrze płatnego miejsca pracy, przy ciągłym minimalizowaniu szkodliwych wpływów działalności Spółki na środowisko oraz przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy - to główne cele strategiczne dla Grupy Kapitałowej Rafamet, przyjęte w strategii.

- Zarząd Rafamet S. A. w ramach studiów nad strategicznymi opcjami rozwojowymi Spółki wskazał na biznesowy segment produkcji kół kolejowych oraz zestawów kołowych, jako na kompatybilny z aktualnym profilem biznesowym Spółki. W związku z czym przeprowadzamy analizy warunków krytycznych oraz efektywności tego pomysłu rozwojowego - dodaje E. Longin Wons.

- Dużym ograniczeniem tego potencjalnego przedsięwzięcia jest brak polskiego dostawcy kutych, "surowych" (przeznaczonych do dalszej obróbki wiórowej) kół kolejowych. To krytyczny element dla tej inwestycji i dlatego do czasu wypracowania z dwoma, trzema firmami warunków i zasad gwarantowanych, stałych dostaw surowcowych, a należy zauważyć, że liczących się firm tej branży jest w Europie łącznie sześć, nie należy oczekiwać ze strony Rafamet działań rodzących zobowiązania finansowo-inwestycyjne - uzupełnia prezes zarządu firmy Rafamet, E. Longin Wons.


Od 2019 roku Projekt Poręba realizowany na bazie zakupionej w 2016 roku polskiej marki obrabiarkowej zostanie całkowicie zasymilowany z działaniami Spółki dominującej tj. Rafamet S. A. - Była to trafna inwestycja, przynosząca nam już obecnie do kilkunastu milionów złotych rentownych przychodów ze sprzedaży rocznie - mówi E. Longin Wons.

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem, w którym kuźniański producent zaprezentuje swoje nowe, innowacyjne produkty. - Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji prototypowej obrabiarki do produkcji kół kolejowych typu KKB 150 N. W tym jednak przypadku produkcję rozpoczniemy dla konkretnego klienta, o którego obecnie zabiegamy. Definitywnie z kolei rozpoczynamy w pierwszym kwartale br. produkcję 3 sztuk tokarek kłowych dla kolejnictwa tj. całkowicie nowego wyrobu opracowanego na bazie konstrukcji marki Poręba o nazwie TCG 135 N.  W tym roku powstanie również stanowisko SP 125 N do diagnostyki i pomiarów kolejowych zestawów kołowych - dodaje prezes Wons.

W 2018 r. większą część swoich przychodów Spółka zrealizowała na rynkach zagranicznych tj.: chińskim i francuskim. Innymi istotnymi obszarami sprzedaży eksportowej dla Rafamet S. A. były rynki: belgijski, indonezyjski, singapurski, rosyjski, indyjski i niemiecki oraz Czechy, Izrael, Mauretania i Węgry. Podobnie będzie i w br., z zaznaczeniem, że udział krajowego rynku zbytu obrabiarek znacząco wzrośnie, co potwierdza wysoką dynamikę polskiej gospodarki w branży kolejowej.

Autor tekstu:  Magdalena Matusik / Adventure Media
Zdjęcie: Rafamet S. A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz