26 marca 2019

Zostałeś poszkodowany w marcowej wichurze? Złóż wniosek o pomoc w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej informuje o możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które zostały poszkodowane w wyniku huraganowych wiatrów, które przeszły nad regionem z 10 na 11 marca br. Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia.


Wnioski o pomoc (klęska żywiołowa)

1. Rodziny i osoby samotne, które poniosły znaczne straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o własne środki mogą składać wnioski o pomoc w postaci zasiłku celowego w siedzibie MOPS przy ul. Powstańców 15 w Kuźni Raciborskiej.

2. Wnioski dostępne są w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej.

3. Protokoły szacowania strat komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nie uprawniają do wszczęcia postępowania w sprawie pomocy. Pomoc mogą otrzymać tylko osoby, które złożą oddzielny wniosek.

4. Termin składania w/w wniosków obowiązuje do 5 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz