10 stycznia 2019

Czarny dym z komina przy Urzędzie Miejskim. Jest odpowiedź magistratu

W środę zamieściliśmy na naszej stronie materiał, w którym nasz Czytelnik poruszył problem czarnego dymu, wydobywającego się z komina znajdującego się przy Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej. W czwartek na nasza skrzynkę otrzymaliśmy odpowiedź od wiceburmistrz Sylwii Brzezickiej-Tesarczyk, którą publikujemy poniżej.

W odpowiedzi na zapytania dotyczącego wydobywającego się dymu z komina budynku ZGKiMu informuję, że budynek jest opalany paliwami dopuszczonymi przez uchwałę nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwałę antysmogową) tj.: węglem i drewnem sezonowanym na rozpałkę. Źródłem ciepła jest piec węglowy. Zgodnie z uchwałą antysmogową w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji kocioł należy wymienić do końca 2021 roku.

Jednocześnie zawiadamiam, że został złożony wniosek na dofinansowanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kuźnia Raciborska". W ramach złożonego wniosku budynek ZGKiMu zostanie poddany głębokiej termomodernizacji łącznie z wymianą źródła ciepła. Obecnie trwa ocena formalna złożonego wniosku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia - marzec 2019 r. Budynek przedstawiony na fotografii przeznaczony jest do rozbiórki, a przewidywany okres eksploatacji kotła obejmuje aktualny sezon grzewczy. W miejscu tego budynku powstanie parking. W związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie w/w zadania modernizacja na tak krótki okres jest nieuzasadniona finansowo.

Ponadto systematycznie poddawane są modernizacji źródła ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. W ostatnich latach wymieniono stare piece węglowe na piece opalane ekogroszkiem w budynkach OSP w miejscowościach Rudy, Ruda Kozielska, Turze, Kuźnia Raciborska, Jankowice i Siedliska. W Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej oraz w przedszkolu w Rudach zlikwidowano kuchenne piece węglowe. Natomiast budynek Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej oraz budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej zostały podłączone do ciepłociągu.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz