01 września 2018

Przepust w rejonie ul. Cysterskiej w Rudach został zmodernizowany

Zakres prac obejmował wykonanie nowego przepustu wraz z osadzeniem nowej rury stalowej przelotowej. W ramach zadania wykonano całkowicie nowy przepust z przyczółkami, barierkami i utwardzono nawierzchnie kruszywem łamanym.
Prace zostały zrealizowane przy współudziale środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wykonany nowy przepust pozwala wykorzystać istniejącą drogę jako przejazd do ulicy Kozielskiej w sytuacjach awaryjnych przy konieczności zamknięcia ul Cysterskiej.UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz