19 września 2018

Jednogłośne TAK dla deklaracji odrzańskiej

Podczas wrześniowych obrad LVII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia deklaracji odrzańskiej dotyczącej rozwoju współpracy pomiędzy województwami śląskim i opolskim.Warto zaznaczyć, że 12 września br. przedstawiciele województwa śląskiego i opolskiego spotkali się na wspólnym rejsie po Odrze celem zaopiniowania projektu uchwały, który także uzyskał jednogłośne poparcie.


Współpraca obu województw ma na celu opracowanie dokumentu strategicznego służącego wykreowaniu nowego produktu turystycznego - szlaku wodnego i rowerowego wzdłuż rzeki Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obu województw. - Odra i Kanał Gliwicki to gotowe produkty turystyczne, które trzeba odpowiednio wypromować. Deklaracja odrzańska, która jest owocem Roku Odry ma temu służyć. Odra ma swój ekosystem i bogate zabytki techniki, trzeba wykorzystać ją w sensie turystycznym. Nadodrzańskie gminy coraz częściej zwracają się ku rzece, wierzę, że ona im za to odpłaci - podkreślił Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.


- Projekt jest efektem modelowej współpracy pomiędzy dwoma województwami, która trwała niemal dwa lata. Jest to projekt interdycyplinarny - podkreśliła z kolei Martyna Starc-Jażdżyk, radna Sejmiku, przewodnicząca komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.Współpraca z województwem opolskim ma przywrócić świadomość mieszkańców na temat doliny rzeki Odry, która obfituje w miejsca cenne przyrodniczo oraz liczne świadectwa dziedzictwa kulturowego i historycznego. Rozwój turystyki odrzańskiej ma prowadzić także do kreowania mody na zwracanie się ku rzece oraz przywrócenie Odrze znaczenia jako międzynarodowego szlaku wodnego w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Źródło: www.slaskie.pl
Zdjęcia: BP Tomasz Żak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz