13 lutego 2018

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk nowym wiceburmistrzem Kuźni Raciborskiej

Od 13 lutego zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta powołano Sylwię Brzezicką-Tesarczyk. Tym samym zastąpiła na stanowisku dotychczasową wiceburmistrz Gabrielę Tomik, która przeszła do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Nowa zastępczyni burmistrza jest mieszkanką Gminy Kuźnia Raciborska (mieszka w Rudach), ukończyła Politechnikę Śląską na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, pracowała jako wykładowca i nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, posiada uprawnienia audytora do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jest ekspertem powołanym do oceny wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk - wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej (fot. M. Gałuszka-Biernacki)
 
Od 2015 roku współpracuje z samorządem gminnym. Jest współautorem dokumentów strategicznych Gminy Kuźnia Raciborska:

- Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- Programu Ograniczania Niskiej Emisji;
- Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska;
- Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- Gminnego Programu Rewitalizacji.

Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program wymiany kotłów dla mieszkańców Gminy. Aktualnie uczestniczy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych na zakup i instalację odnawialnych źródeł energii dla 300 gospodarstw domowych z terenu Gminy. 

Od grudnia 2016 roku jest pracownikiem samorządowym w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, gdzie pracowała na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz