14 lutego 2018

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 - konsultacje społeczne

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej opracował projekt zmiany "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023". W okresie od 22 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu dokumentu.Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 22 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.;
2) zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47‑420 Kuźnia Raciborska w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu;
3) spotkanie z interesariuszami z podobszarów rewitalizacji, podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej 6 marca 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

Szczegółowe informacje wraz z projektem dokumentu i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz