13 lutego 2018

Remont Placu Zwycięstwa jeszcze w tym roku?

Nie tylko Plac Zwycięstwa, ale i pomnik na nim zlokalizowany jeszcze w tym roku może doczekać się rewitalizacji. Aktualnie trwają konsultacje złożonego wniosku o dofinansowanie remontu Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej z Lokalnej Grupy Działania.Projekt jest pierwszym etapem remontu placu, który przewiduje wymianę nawierzchni na kostkę granitową. Szacowany koszt to 241 005,31 zł. Kolejnym etapem remontu jest rewitalizacja Pomnika Zwycięstwa.


Wniosek został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju".


Projekt przewiduje oczyszczenie 9 płyt granitowych, oczyszczenie napisów oraz tablicy, wymiana 4-stopniowych schodów oraz podstawy, postawienie 3 masztów flagowych, oświetlenie punktami świetlnymi oraz ustawienie ławek.

Koszt projektu to 106 051,41 zł.

Przewidywany termin realizacji lipiec/sierpień 2018 r.

* Zdjęcie projektu w większej rozdzielczości dostępne TUTAJ.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz