21 stycznia 2018

Gmina pozyskała dotację na doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach. Dzięki niej gabinety mogły zostać doposażone w niezbędny sprzęt. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 784,90 zł.


W 2017 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej zakupiła elektroniczną wagę ze wzrostomierzem, ciśnieniomierz, stetoskop, tablice badania ostrości wzroku i widzenia barwnego oraz apteczki z wyposażeniem.


Natomiast Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach zakupiła stolik zabiegowy, apteczki z wyposażeniem, szafę lekarską oraz kartoteczną.


UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz