19 listopada 2017

Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe uzyskane w III kwartale br.

W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 31,257 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za okres styczeń-wrzesień 2017 r., w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku, były wyższe o 7,133 mln zł. 


W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 31,257 mln zł, a narastająco za trzy kwartały br. 81,203 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za okres trzech kwartałów br. (w porównaniu do uzyskanych w analogicznym okresie roku w 2016) były wyższe o 7,133 mln zł.

GK RAFAMET za trzeci kwartał 2017 r. uzyskała dodatni wynik finansowy netto, w wysokości 1,793 mln zł. Narastająco za okres styczeń-wrzesień 2017 roku zysk netto wynosi 252 tys. złotych.

Hala montażu II

- Wyniki te stanowią potwierdzenie naszych wcześniejszych zapowiedzi. Podtrzymuję również stwierdzenie, że dla oceny wyników finansowych Spółki najbardziej odpowiednim okresem rozliczeniowym jest cały rok kalendarzowy - przypomina E. Longin Wons, prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S. A.

30 sierpnia 2017 r. RAFAMET S. A. (Jednostka Dominująca GK RAFAMET) wypłaciła pierwszą z dwóch równych rat dywidendy z zysku za 2016 rok. Druga rata zostanie wypłacona 30 listopada 2017 r. Na dywidendę przeznaczono łącznie 1,295 mln zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 0,30 zł.

W trzecim kwartale br. firma RAFAMET S. A. zawarła umowy z odbiorcami z Węgier, Rosji i Polski.

Anna Koza, Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz