19 listopada 2017

Szerokie tory do kultury. Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach

Gmina Kuźnia Raciborska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Szerokie tory do kultury. Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach" w ramach dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W ramach złożonego projektu Gmina chce zrealizować prace remontowo-budowlane w obiektach znajdujących się na terenie stacji:

1. Budynek wagonowni i lokomotywowni;
2. Budynek magazynowo-garażowy;
3. Budynek stacyjny.


Podjęte prace pozwolą na zachowanie, adaptację i rewitalizację obiektów, a także pozwolą na odzyskanie walorów estetycznych budynków. Wykonanie zaplanowanych prac pozwoli na polepszenie warunków zwiedzania, zwiększenie oferty kulturalnej przeznaczonej dla turystów, wpłynie na zwiększenie ilości zwiedzających. Zespół budynków posiada duże wartości historyczne i zabytkowe, a także niezwykle unikatową wartość na mapie Polski ze względu na posiadane w swoich zbiorach unikatowe eksponaty nie tylko dla historii kolejnictwa, a także dla historii i oferty kulturalnej regionu.

***

Warto podkreślić, że pieniądze na Zabytkową Stację Kolei Wąskotorowej płyną cały czas. Świadczą o tym zrealizowane już inwestycje w latach 2016-2017 w budynku dyspozytorni.

Prace zrealizowane w roku 2016: Remont dachu wraz z nowym pokryciem, częściowa wymiana więźby dachowej, wykonanie nowych kominów, rynien i instalacji odgromowej.

Łączna kwota: 4.1113,40 zł (w tym 20.000,00 zł - dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków); 21.113,40 zł - budżet Gminy Kuźnia Raciborska.


Prace zrealizowane w roku 2017: Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Łączna kwota: 24.581,63 zł (w tym 20.000,00 zł dofinansowanie starostwa Powiatowego w Raciborzu); 4.581,63 zł - budżet Gminy Kuźnia Raciborska.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska, BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz