19 października 2017

Nie żyje Alfons Mazurek - długoletni sołtys Rudy Kozielskiej

Z żalem zawiadamiamy, że we wtorek, 17 października w wieku 82 lat odszedł zasłużony dla społeczności lokalnej Rudy Kozielskiej Alfons Mazurek. Wspaniały, zawsze uśmiechnięty człowiek, organizator życia społecznego, wychowawca dzieci i młodzieży, długoletni sołtys, strażak, naczelnik i prezes OSP.


Poniżej zamieszczamy artykuł o Alfonsie Mazurku autorstwa Mariusza Zamkotowicza, który ukazał się w lokalnym miesięczniku "Nowa Tyta" w kwietniu 2007 r. 

Alfons Mazurek urodził się w 1935 r. w Rudzie Kozielskiej. Przez ponad pół wieku zaangażowany był w działalność samorządności lokalnej. Zaczynał w latach 50. XX w. jako pomocnik gromadzki (sołtys).

W 1950 r. ukończył Szkołę Podstawową w Rudzie Kozielskiej. Kontynuował naukę w szkole zawodowej w Gliwicach przy GWCS (Gliwicka Wytwórnia Części Samochodowych) i zdobył zawód tokarza. Następnie odbywał służbę wojskową, a po jej ukończeniu podjął pracę w górnictwie, gdzie pracował w systemie czterobrygadowym. Miał świadomość, że przy tak zróżnicowanym czasie pracy i tak dużej aktywności zawodowej, nie jest możliwe rzetelne i odpowiedzialne pełnienie funkcji samorządowej, dlatego w pewnym okresie zdecydował się na krótko zostać podsołtysem.

Uprawiał sport i angażował się społecznie: "wszędzie mnie musiało być pełno" - wspominał. W klubie LZS Ruda Kozielska został wybrany do Zarządu. W tym samym czasie był strażakiem. Bardzo szybko działalność w straży pożarnej wzięła górę nad pasją sportową. Jego zapał został zauważony przez dowódcę OSP. Gdy ukończył 18 lat, został wydelegowany na szkolenie do Raciborza, aby zdobyć wiedzę i uprawnienia pozwalające zostać komendantem. 

Drugą, nieustającą pasją pana Alfonsa, była historia Rudy Kozielskiej i Rud oraz działalność związanego z tymi terenami zakonu cystersów.

Kompetencje i zaangażowanie pana Alfonsa sprawiły, że sprawował funkcję sołtysa aż do 13 lutego 2007 r. Po raz pierwszy na sołtysa Rudy Kozielskiej został wybrany w 1955 r. Zdolności organizacyjne, pasja, bardzo dobre kontakty ze społecznością lokalną zdecydowały o wielu sukcesach w działalności samorządowej.

W pożarze lasów w 1992 r. strażacy OSP Ruda Kozielska walczyli z żywiołem na pierwszej linii ognia. W czasie tej niebezpiecznej akcji pełnili rolę rozpoznania i przewodników dla pozostałych jednostek. Decyzją MSWiA panu komendantowi OSP Ruda Kozielska Alfonsowi Mazurkowi został nadany medal "Za ofiarność i odwagę", który wręczyła osobiście premier Hanna Suchocka i komendant główny PSP Feliks Dela.

Alfons Mazurek (1935-2017) (fot. OSP Ruda Kozielska)

Alfons Mazurek przepracował 25 lat jako górnik dołowy i swoją karierę zawodową zakończył w 1980 r. Lata pracy w górnictwie zaowocowały wieloma odznaczeniami branżowymi. Po przejściu na rentę kontynuował działalność samorządową. Odpowiedzialny, zaangażowany, pracowity, skromny, nastawiony na potrzeby mieszkańców, zyskał ich szacunek. Wielokrotnie był wybierany jako przedstawiciel wsi do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Do większych dokonań sołtysa i radnego należały:

- rozbudowanie Domu Strażaka (1978-1984). Remiza powstała przy dużym zaangażowaniu mieszkańców i dzięki dofinansowaniu z gminy oraz dodatkowemu wsparciu PZU;
- wzmocnienie sieci wysokiego napięcia i doprowadzenie do wybudowania przez Zakład Energetyczny w Raciborzu czterech dodatkowych transformatorów;
- wybudowanie chodnika w Rudzie Kozielskiej;
- budowa szatni dla LKS Ruda Kozielska;
- wykonanie nowego mostu na rzece Ruda;
- oświetlenie ulic;
- utwardzenie nawierzchni dróg;
- prace melioracyjne;
- remont kaplicy z 1902 r. w stulecie jej istnienia;
- nowy budynek OSP;
- sprowadzenie nowego sprzętu (9 marca 2007 r. przy pomocy Urzędu Miejskiego i Nadleśnictwa dotarł kolejny wóz strażacki);

Zasłużony sołtys bardzo zadowolony jest ze współpracy z OSP, LKS-em, Kołem Gospodyń Wiejskich i lokalną społecznością. Cieszy go przywrócenie figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na budynku szkolnym. Zdjęto ją w 1966 r. decyzją ówczesnych władz wojewódzkich. W 2006 r. dzięki staraniom gminy i sołtysa Mazurka Wydział Budownictwa w Raciborzu wyraził zgodę na przywrócenie figurki na pierwotne miejsce. Bez chęci i wsparcia mieszkańców nie byłoby to możliwe. Z tych 40 lat sołtys właśnie najbardziej sobie cenił owo wsparcie i zaangażowanie mieszkańców oraz współpracę z gminą.

A. Mazurek zadbał o zgodne z tradycją i historią nazewnictwo ulic w Rudzie Kozielskiej. Było to możliwe dzięki historycznej pasji sołtysa, który od lat 70. XX w. prowadził kronikę Rudy Kozielskiej. Z opracowań pana Alfonsa korzystali historycy z Hanoweru i Uniwersytetu Śląskiego oraz wydawcy i lokalna prasa. W najstarszym budynku w Rudzie Kozielskiej, gdzie mieściła się pierwsza szkoła języka łacińskiego założona przez cystersów, sołtys odnalazł starą pieczęć z herbem Rudy Kozielskiej. Można ją zobaczyć w świetlicy strażackiej. Jak zauważył, ciekawostką jest to, że widnieje na niej nie kozioł, lecz jednorożec. Stworzył też dokładną mapę z wszystkimi ulicami Rudy Kozielskiej.

"Nestor samorządności lokalnej", [w:] "Nowa Tyta", nr 4/2007 (43).

Pogrzeb A. Mazurka odbędzie się w kościele parafialnym w Rudach w sobotę, 21 października 2017 r. o godzinie 11:00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz