19 października 2017

Władze Kuźni Raciborskiej uhonorowały gminnych nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 17 października w restauracji "Nad Rudą" w Kuźni Raciborskiej odbyło się uroczyste spotkanie Zastępcy Burmistrza Miasta Gabrieli Tomik i Skarbnika Miasta Anny Szostak z dyrektorami oraz wyróżnionymi nauczycielami szkół i przedszkoli działających na terenie gminy.


Wśród zaproszonych gości obecni byli: przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej Elżbieta Kozłowska oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Radosław Kasprzyk.


Spotkanie było okazją do podsumowania stanu gminnej oświaty, podziękowania za pracę w minionym roku szkolnym, złożenia gratulacji nauczycielom, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego oraz wręczenia Nagród Burmistrza i złożenia życzeń nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom oświaty.


Za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju edukacji w Gminie Kuźnia Raciborska w roku szkolnym 2016/2017 Nagrodę Burmistrza otrzymali:


- Kinga Apollo - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej;
- Adrian Plura - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach;
- Karina Langer - nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej;
- Bożena Giemza - nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.


Listy Gratulacyjne z okazji uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz stopnia nauczyciela kontraktowego otrzymały:- Maria Minko - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej;
- Karina Niemiec nauczycielka Przedszkola w Rudach
- Agnieszka Jendrzejczyk - nauczycielka Przedszkola w Rudach.


Podziękowania Burmistrza za zaangażowanie i całoroczny trud pracy na rzecz gminnej oświaty otrzymały:


- Kornelia Reichel - dyrektor Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej;
- Kornelia Hoinza - dyrektor Przedszkola w Rudach;
- Halina Rogosz - dyrektor Społecznego Przedszkola w Budziskach;
- Edyta Depta - dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach;
- Renata Sobczyk - zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudach;
- Bożena Zamkotowicz - zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej.


Szczególne podziękowania za trud zastępowania dyrektora przedszkola oraz zaangażowanie i pracę otrzymała nauczycielka Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej Urszula Warczok.

Źródło: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz