23 września 2017

Zostań Grzybiarzem Ziemi Raciborskiej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach zapraszają do udziału w zawodach na najlepszego grzybiarza ziemi raciborskiej, które odbędą się w niedzielę, 1 października na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Szczegóły poniżej.


REGULAMIN
Najlepszy Grzybiarz Ziemi Raciborskiej 2017


1. TEREN ZAWODÓW

- zawody odbywać się będą na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie;
- miejsce startu: Stacja Zabytkowej Kolejki Wąskotorowej - Rudy, ul. Szkolna 1;
- miejsce zakończenia zawodów: Stacja Zabytkowej Kolejki Wąskotorowej - Rudy, ul. Szkolna 1.

2. ORGANIZATORZY

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu;
- Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach.

Partnerzy zawodów:
- Nadleśnictwo Rudy Raciborskie;
- CKZiU Nr 1 w Raciborzu.

3. TERMIN I CZAS ZAWODÓW

- zawody odbywają się 1 października 2017 r.;
- otwarcie zawodów i start grzybobrania: około godz. 8:00;
- planowany czas trwania: do 11:30;
- poczęstunek dla uczestników o godz. 11:30;
- ważenie od godziny 11:30 do 12:00.

4. ZASADY ZBIERANIA

- liczy się ogólna waga zebranych grzybów jadalnych.


5. OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

- fair-play; niewchodzenie w drogę innemu zbieraczowi, zachowanie ciszy w lesie;
- obowiązuje używanie koszyków, bądź plastikowych wiaderek do zbiórki grzybów;
- obowiązuje używanie scyzoryków, bądź innych ostrych narzędzi, tak by nie naruszyć grzybni;
- zakazuje się używania do zbiórki plastikowych torebek tzw. reklamówek oraz wyrywania grzybów bez użycia nożyka.

6. ZGŁOSZENIA

- udział w zawodach jest bezpłatny;
- zgłoszenia zawodników dokonuje się telefonicznie; tel. 693-368-377 (Tomasz Bieliński).

7. NAGRODY

- zawodnicy z największą wagą grzybów otrzymują: statuetki, dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu;
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków;
- każda osoba powinna mieć ze sobą telefon komórkowy, którego numer deklaruje w liście zgłoszeniowej;
- każdy uczestnik zawodów otrzyma posiłek regeneracyjny;
- osoby niepełnoletnie mogą startować w zawodach tylko i wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz