13 września 2017

Uczniowie z Kuźni i czeskich Odr udadzą się w podróż przez "Bajkowy Park Zamkowy"

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przystępuje do realizacji kolejnego wydarzenia kulturalnego w ramach projektu "Śląska kultura po obu stronach granicy", która w najbliższy piątek, 15 września odbędzie się w partnerskim mieście Odry.


W związku z realizacją projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000674 pt. "Śląska kultura po obu stronach granicy" MOKSiR Kuźnia Raciborska przystępuje do realizacji kolejnego wydarzenia kulturalnego pod nazwą czesko-polskie imprezy skierowane do dzieci, które odbędzie się w u czeskiego partnera w mieście Odry. W związku z powyższym wraz z uczniami oraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej w najbliższy piątek, 15 września jedziemy do Czech.


W ramach tego działania w mieście Odry odbędzie się "Podróż przez Bajkowy Park Zamkowy". W tym wydarzeniu udział wezmą dzieci z Czech i Polski. Impreza będzie polegała na prezentacji czeskich bajek oraz bajek polskich autorów. Na całym terenie Placu Zamkowego będą przygotowane stanowiska, na których każde dziecko będzie mogło zdobyć punkt za prawidłowo wykonane zadanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz