13 września 2017

Pod koniec września ruszy budowa wału na Odrze

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego za informuje, że pod koniec września mają ruszyć prace budowlane nad wałem przeciwpowodziowym o długości 150 m na prawym brzegu rzeki Odry - wał poprzeczny w gm. Bierawa. Zakończenie zadania przewidziane jest na dzień 30 listopada 2017 roku.


Zgodnie z pismem przesłanym z Zarządu Województwa Opolskiego do wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy dot. "Budowy, przebudowy i modernizacji prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa", rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest pod koniec września br. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego, zakończenie zadania wyznaczono na dzień 30 listopada 2017 roku.


W piśmie czytam m. in.: "Samorząd Województwa Opolskiego od kilku lat podejmował starania mające na celu doprowadzenie do realizacji inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa", która stanowić będzie przedłużenie istniejącego prawostronnego wału rzeki Odry na terenie województwa śląskiego oraz połączenie z istniejącym wałem zlokalizowanym na terenie województwa opolskiego.

W zeszłym roku opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano decyzję wojewody opolskiego o pozwoleniu na realizację tego zadania.

W lipcu br. Samorząd Województwa Opolskiego pozyskał na to zadanie środki w łącznej kwocie 1 415 900 zł, w tym z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 050 000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 365 900 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest pod koniec września br. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego, ogłoszonego 11 sierpnia 2017 r. Zakończenie zadania wyznaczono na dzień 30 listopada 2017 r.".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz