12 czerwca 2017

Urząd Miejski stara się o dofinansowanie do kolejnej inwestycji proekologicznej

Gmina Kuźnia Raciborska rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a tym samym umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii: instalacje solarne, fotowoltaiczne i pompy ciepła

Informujemy, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną - instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie - umożliwienia Mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Poziom dofinansowania wynosi 85 % kwoty netto, koszt po stronie Mieszkańca to 15 % kwoty plus podatek VAT.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie.

ANKIETĘ (pobierz tutaj) można składać podczas zaplanowanych spotkań informacyjnych (HARMONOGRAM SPOTKAŃ pobierz tutaj) lub:

a) złożyć w Sekretariacie tut. Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej do 7 lipca 2017 r. do godz. 13:30;
b) złożyć w pokoju nr 16 (II piętro) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do 7 lipca 2017 r. do godz. 13:30;
c) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, do 7 lipca 2017 r. do godz. 13:30 (decyduje data wpływu do Urzędu)

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania ankiet od Mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro), pod telefonem (32) 419-14-17, wew. 131, w godzinach pracy Urzędu. Pytania można kierować również na adres e-mail: sylwia.tesarczyk@umkuznia.pl.

Warunkiem przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do procedury konkursowej naboru wniosków będzie zebranie określonej liczby ankiet złożonych przez Mieszkańców z terenu całej Gminy.

W wypadku złożenia ankiety przez Mieszkańca, jego nieruchomość zostanie zweryfikowana przez inspektorów terenowych, pod kątem opracowania analizy technicznej dotyczącej możliwości montażu wybranej instalacji OZE. Inspekcje są płatne, koszt ponosi Mieszkaniec. W zależności od wybranej instalacji koszty są następujące:

- Instalacja solarna - 246,00 zł,
- Instalacja fotowoltaiczna - 270,60 zł,
- Pompa ciepła - 307,50 zł.

UWAGA: W zależności od wybranej opcji instalacji OZE, koszty Mieszkaniec poniesie dopiero, gdy Urząd Miejski zbierze wymaganą liczbę ankiet od właścicieli nieruchomości z całego terenu Gminy i zostanie podjęta decyzja o składaniu wniosku do RPO WSL 2014-2020 - zadanie 4.1.3.

Pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego firmy doradczej: tel. 579-075-113 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl

Źródło: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz