20 maja 2017

Konsultacje społeczne ws. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej opracował projekt "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023". W okresie od 25 maja 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu dokumentu.Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

- zbierania uwag i / lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 25 maja 2017 r. do 17 czerwca 2017 r.;
- spotkanie z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej (30 maja 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska);
- zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420  Kuźnia Raciborska w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje wraz z projektem dokumentu i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska (http://kuzniaraciborska.pl/) oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz