28 marca 2017

GPWiK ogłosiło przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej (część centralno-zachodnia)

23 marca Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej ogłosiło przetarg na budowę kolejnej nitki sieci kanalizacyjnej w Kuźni Raciborskiej. Prace obejmować mają część centralno-zachodnią wraz z ul. Piaskową.Zadanie przewiduje:

- budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w centralno-zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska, obejmująca obszar drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnych, tj. ul. Strażacką, Kościelną, Garbarską, Pl. Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Łączna, Krzyżowa, Drzymały, Kwiatowa, Ogrodową, Kozielską, teren zamknięty PKP ul. Powstańców Śl. działka nr 627/1 w Kuźni Raciborskiej oraz odcinki prowadzone poza drogami, aż do miejsca wpięcia się do wcześniej wybudowanej przepompowni ścieków P9 na ul. Czarnieckiego, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, rozprężnymi i przyłączeniowymi wg projektu;

- budowa przykanalików / przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienkami przyłączeniowymi na poszczególnych posesjach mieszkańców wg projektu;

- budowa 2 szt. przepompowni sieciowych ścieków P1 oraz P2 wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją elementów wyposażenia pompowni wg projektu;

- podłączenie przepompowni do wcześniej przygotowanych przyłączy energetycznych;

- budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ul. Piaskowej również w miejscowości Kuźnia Raciborska aż do miejsca wpięcia się do wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej na ul. Krótkiej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi i przyłączeniowymi wg projektu;

- wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia;

- wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami na ul. Willowej, Krętej o łącznej długości ok. 186 mb oraz wpięcia do wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej "Sa" na ul. Piaskowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi i przyłączeniowymi koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie;

- wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Słonecznej o długości ok. 340 mb, odcinka od ul. Słonecznej w stronę bloku przy ul. Bema 7 o długości ok. 100 mb, aż do miejsca wpięcia się do wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej S6 na ul. Piaskowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi i przyłączeniowymi koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie;

- wykonanie przepompowni ścieków na skwerze (w ul. Bema) oraz odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni do ul. Słonecznej o długości ok. 70 mb oraz grawitacyjnej o długości ok. 110 mb, wykonanie 5 przyłączy kanalizacyjnych, tj: 4 domów przy ul. Bema i 1 przy ul. Rudzkiej wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, przyłączeniowymi i studnią rozprężną, koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie;

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz odcinka przy ul. Piaskowej, ø200 o długości ok. 70,0 mb i ø160 o długości ok. 35,0 mb, aż do miejsca wpięcia się do wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej S10 na ul. Piaskowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, przyłączeniowymi koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie;

- wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami na ul. Żwirowej o długości ok. 280 mb oraz Drzymały o długości ok. 90 mb - dla przyłączenia budynków nr 11; 11A; 14; 16, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi i przyłączeniowymi koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz