28 marca 2017

Urząd Miejski w Kuźni dodatkowym punktem składania zeznań podatkowych PIT

Urząd Skarbowy w Raciborzu informuje, że termin składania zeznań podatkowych za 2016 r. oraz zapłaty wynikających z nich zobowiązań upływa 2 maja 2017 r. 5 kwietnia w godz. 12:00-14:00 zeznanie będzie można również złożyć w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.


Godziny pracy Urzędu Skarbowego w Raciborzu:
- w poniedziałki w godz. 7:00-18:00,
- w pozostałe dni tygodnia (wtorek-piątek) w godz. 7:00-15:00.

Godziny otwarcia punktu kasowego, znajdującego się w budynku US w Raciborzu:
- w poniedziałki w godz. 7:30-16:00,
- w pozostałe dni tygodnia (wtorek-piątek) w godz. 7:30 – 14:00.

Informacja telefoniczna dot. zeznań podatkowych:

Krajowa Informacja Skarbowa:
tel. 801-055-055 (dla połączeń z tel. stacjonarnego)
tel. (22) 330-0-330 (dla połączeń z tel. komórkowego)

Urząd Skarbowy w Raciborzu:
(32) 415-42-11 (12), (32) 415-59-91 (92) wew. 303, 403.

Formularze obowiązujące przy rozliczeniu za 2016 r.:
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

Załączniki do zeznań:
PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT-2K, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS

Zeznania podatkowe można złożyć:
- elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, korzystając ze strony www.e-deklaracje.gov.pl,
- korzystając z usługi PFR - wstępnie wypełnione zeznanie lub poprzez złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (usługi dostępne TUTAJ)
- osobiście w budynku Urzędu Skarbowego  (pok. nr 9, I piętro),
- listem poleconym, za opłatą pocztową, na adres tut. Urzędu: ul. Drzymały 32, 47-400 Racibórz.

Formularze zeznań i załączników dostępne są:
- w siedzibie US w pok. nr 3 (parter),
- na stronie internetowej

Wpłat podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek tut. Urzędu, tj. NBP o/o Katowice: 72101012123060982223000000, bądź osobiście w punkcie kasowym, znajdującym się w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. ROZLICZENIA ZA 2016 r.
Nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego. W przypadku zeznań z wykazaną ulgą prorodzinną na przynajmniej 3 dzieci nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, pod warunkiem złożenia zeznania drogą elektronicznie (uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1 % podatku zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warunkiem przekazania 1 % podatku jest:
- terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty - złożenie korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,
- zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania.

***

PIT-OP - oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku na rzecz OPP

PIT-OP może złożyć emeryt lub rencista, jeśli chce przekazać 1 % swojego podatku
dla wybranej OPP. Na podstawie tego oświadczenia Urząd Skarbowy wyliczy kwotę 1 % podatku i przekaże wskazanej w oświadczeniu organizacji pożytku publicznego.

Oświadczenie PIT-OP można złożyć:
- w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Podatkowego,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej
wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
- w formie papierowej.

PIT-OP składany przez Portal Podatkowy można podpisać:
- danymi autoryzującymi,
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym
- profilem zaufanym ePUAP.

PIT-WZ składany przez e-Deklaracje można podpisać:
- danymi autoryzującymi,
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PIT-WZ składany przez stronę banku:
- można podpisać danymi nieuwierzytelniającymi, które bank stosuje w systemie teleinformatycznym weryfikującym tożsamość klienta w drodze elektronicznej.

Wniosek PIT-OP - można złożyć między 15 marca a 2 maja 2017 r.

***

PIT-WZ - wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy

Wniosek PIT-WZ można złożyć wyłącznie elektronicznie:
- za pośrednictwem Portalu Podatkowego,
- za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego
 lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)

PIT-WZ składany przez Portal Podatkowy można podpisać:
- danymi autoryzującymi,
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- profilem zaufanym ePUAP.

PIT-WZ składany przez e-Deklaracje można podpisać:
- danymi autoryzującymi,
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PIT-WZ składany przez stronę banku:
- można podpisać danymi nieuwierzytelniającymi, które bank stosuje w systemie teleinformatycznym weryfikującym tożsamość klienta w drodze elektronicznej.

Wypełniając PIT-WZ podatnik może zawnioskować m. in. o:
- rozliczenie indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
- o zastosowanie ulgi na dzieci i ulgi rehabilitacyjnej,
- o uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2
lub ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP.

Wypełniając PIT-WZ podatnik musi obowiązkowo wskazać adres poczty elektronicznej, na który administracja skarbowa w ciągu 5 dni roboczych prześle e-mail z linkiem
 do udostępnionego na portalu podatkowym zeznania podatkowego PIT-37.

Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem, podatnik otrzyma dostęp do swojego zeznania podatkowego PIT-37, celem podjęcia decyzji
o jego akceptacji lub odrzuceniu.

W przypadku braku decyzji podatnika o akceptacji lub odrzuceniu zeznania, z upływem terminu do złożenia zeznania (tj. 2 maja 2017 r.), nastąpi jego automatyczna akceptacja,
 co oznacza złożenie zeznania przez podatnika.

Wniosek PIT-WZ w zakresie dochodów za 2016 r.
- można złożyć między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz