06 lutego 2017

Uczniowie szkół podstawowych z Kuźni i Rud przejdą naukę pływania

Gmina Kuźnia Raciborska znalazła się w gronie 95 gmin z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania. Skorzystać z niego będą mogli najmłodsi uczniowie SP im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz SP im. Jana III Sobieskiego w Rudach.


Konkurs na dofinansowanie zadania został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 31 stycznia na stronie internetowej ministerstwa opublikowane zostały jego wyniki. Projekt, którego nazwa brzmi "Umiem pływać", jest skierowany do najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.

W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali na zajęcia w pływalni H2Ostróg w Raciborzu, gdzie pod okiem instruktorów będą uczyli się pływać. Jeden cykl szkoleniowy będzie wynosił 20 jednostek lekcyjnych dla każdego dziecka, zajęcia będą się odbywały w 12-15 osobowych grupach i zakończą się sprawdzianem potwierdzającym nabycie umiejętności założonych w projekcie. Łącznie projektem ma być objętych 152 uczniów.

Celem zajęć poza nauką pływania jest m. in. walka z wadami postawy u dzieci, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie pożądanych cech osobowościowych i społecznych u dzieci (odwaga, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za drugą osobę, zgodne współdziałanie w zespole). Dodatkowo uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego przebywania i odpowiedniego korzystania z akwenów.

Zarówno udział w zajęciach jak i dowóz jest dla uczniów bezpłatny. Koszt całego projektu wynosi 51 480 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 25 740 zł. Pozostałą część stanowi wkład własny gminy Kuźnia Raciborska.

UM Kuźnia Raciborska
Fot. nowiny.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz