28 listopada 2016

Niebawem ostatni etap remontu ul. Świerczewskiego

W najbliższych dniach ma się rozpocząć ostatni etap remontu ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej. Prace będą obejmowały odcinek o długości 190 metrów od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 922.W zakres robót wchodzić będzie:

1. Rozbiórka istniejących krawężników betonowych po obu stronach jezdni.
2. Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej długości i szerokości jezdni.
3. Wykonanie poszerzenia jezdni do 6,0 m. (istniejąca szerokość jezdni wynosi 5,0 m.)
4. Zabudowa oporników betonowych 12x25 cm. na ławie betonowej z podwójnym oporem.
5. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową st. I gr. średnio 3 cm. 6. Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z geowłókniny polipropylenowej z włókien szklanych o wysokiej wytrzymałości.
7. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej st. I gr. 5 cm.
8. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej st. I gr. 4 cm.
9. Roboty towarzyszące i wykończeniowe.
10. Geodezyjne pomiary powykonawcze, z naniesieniem zmian do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Realizacją zadania zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo-Projektowe "DOMINIK" Franciszka Eliasa z siedzibą w Czyżowicach. Całkowity koszt remontu wyniesie 196.946,69 zł brutto. Zgodnie z umową, wszelkie prace powinny zakończyć się do 20 grudnia 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz