19 czerwca 2016

Odlewnia Rafamet - nowa nazwa firmy z tradycjami

Nazwa "Zespół Odlewni RAFAMET" przeszła do historii. Od tej pory jeden z czołowych w Polsce, jak i w Europie producentów odlewów ciężkich dla przemysłu nosi nazwę Odlewnia RAFAMET.
Oficjalnie decyzja o zmianie nazwy z "Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o. o." na "Odlewnia RAFAMET Sp. z o. o." podjęta została 17 maja, podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. 7 czerwca br. nazwa została oficjalnie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Tym samym usankcjonowana została nazwa, która funkcjonowała od lat i oddaje rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa. Modyfikacji uległo także logo firmy oraz m. in. adresy mailowe, jakimi posługują się przedstawiciele przedsiębiorstwa; zmieni się także adres strony internetowej.

Gdy w 1996 roku z Fabryki Obrabiarek RAFAMET, mieszczącej się w Kuźni Raciborskiej wydzielono Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o. o., faktycznie, w skład nowego podmiotu wchodziły trzy odlewnie: tzw. stara i nowa odlewnia oraz odlewnia metali nieżelaznych (aluminium).


Jednak już w 1997 roku, w wyniku powodzi zalane zostało wyposażenie starej odlewni i konieczne było wyłączenie jej z użytku. Całość produkcji została przeniesiona do nowej odlewni. Zaprzestano produkcji odlewów z metali nieżelaznych. Obiekt posiadał potencjał, wymagał jednak szeregu inwestycji w unowocześnienie infrastruktury, które zostały wykonane na przestrzeni lat. Tak oto z trzech odlewni pozostała jedna, z potencjałem większym, niż łącznie wszystkie wcześniej, co obrazują następujące liczby: w 1996 r. wykonano 2670 ton odlewów, a w 2015 r. już 6130 ton. 

- Potrzeba zmiany nazwy wypłynęła też z rozmów z klientami, którzy często pytali się o pozostałe odlewnie, że skoro w nazwie mamy "zespół", to gdzie jest reszta. Postanowiliśmy więc wreszcie dostosować nazwę naszej firmy do stanu faktycznego - mówi Adam Witecki, prezes Zarządu Odlewni RAFAMET.

Zmiana nazwy nastąpiła w jubileuszowym roku 20-lecia samodzielnego funkcjonowania firmy.

Anna Koza / Adventure Media

***

Odlewnia RAFAMET z Kuźni Raciborskiej (dawniej Zespół Odlewni RAFAMET) należy do Grupy Kapitałowej RAFAMET, gdzie podmiotem dominującym jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. Odlewnia RAFAMET jest producentem odlewów żeliwnych z żeliwa szarego, sferoidalnego i stopowego. Specjalizuje się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej odlewów ciężkich, z czego aż 70 % wyrobów jest eksportowanych. Odbiorcami są renomowani producenci maszyn zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponad 30 % odlewów produkowanych jest na potrzeby rynku niemieckiego. Wyroby trafiają głównie na rynek europejski, do odbiorców w Czechach, we Włoszech i Hiszpanii, na Węgry, do Norwegii i Finlandii.

Odlewnia RAFAMET współpracuje z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie. Wykonuje odlewy na indywidualne potrzeby klientów, nowe zespoły modelowe oraz adaptacje modeli, oferuje ponadto usługi laboratoryjne, obróbkę cieplną oraz śrutowanie odlewów i konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwo posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14000:2004 potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług i ich zgodność z wymaganiami ochrony środowiska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz