02 marca 2015

Odra - od źródeł do ujścia

26 lutego w Kravarzu (Rep. Czeska) podczas posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, dotyczacego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, uznanie i akceptację uzyskały dwa wnioski aplikacyjne przygotowane przez gminę Kuźnia Raciborska.
Pierwszy dotyczy opracowania dokumentacji pod przystanie kajakowe na terenie naszej gminy, drugi - opracowany przez ZSO w Kuźni Raciborskiej dotyczy organizacji polsko-czeskiej wyprawy rowerowej, od źródeł Odry do jej ujścia do Bałtyku.


Projekt ten nawiązuje do długoletniej współpracy pomiędzy szkołami, samorządem, organizacjami pozarządowymi naszego miasta a Odry - miastem partnerskim w Republice Czeskiej. Współpraca samorządów, trwająca już 15 lat, najbardziej widoczna jest na płaszczyźnie współpracy szkół: Zakladni Skola Komenskeho Odry a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej. Współpraca ta sięga 2000 r., kiedy to wspólnie realizowany był projekt European Youth and Culture. Współpraca ta realizowana jest na poziomie uczniów, z różnych grup wiekowych, ale też na poziomie dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników administracji partnerskich szkół. Realizowana jest ona poprzez organizację kilku przedsięwzięć w skali roku. Jest to m. in. organizacja turniejów piłkarskich (w lutym i w czerwcu; Turniej Talentów Piłkarskich), warsztaty dla nauczycieli (Spotkanie Słowiańskich Nauczycieli).


Szkoła czterokrotnie wspólnie z czeskim partnerem przygotowała aplikacje o pozyskanie środków unijnych, uzyskując granty na organizację obozów sportowych, kajakowo-rowerowego oraz narciarsko-rowerowego. W akcjach tych uczestniczyło łącznie ponad 300 osób. Wzajemne partnerstwo pozwala dzieciom i nauczycielom nawiązać znajomości i przyjaźnie. Pozwala dzieciom i młodzieży korzystać z dobrodziejstw świata sportu i turystyki, jednak przede wszystkim promować walory turystyczne rejonu pogranicza polsko-czeskiego. Celem projektu jest przywrócenie rzece Odrze jej dawnej, turystycznej funkcji, ukazanie nieodkrytych dotąd lub niewypromowanych należycie miejsc, obiektów i tradycji gmin dorzecza Odry. Pokazanie ich w nowatorski, niebanalny sposób. Projekt opiera się na młodzieżowej ekspedycji rowerowej, realizowanej pod opieką nauczycieli, będących równocześnie kwalifikowanymi przewodnikami turystyki rowerowej. Wyprawa wyznaczona jest korytem rzeki Odry, od jej źródeł do ujścia.

O projekcie opowiada jego koordynator, nauczyciel Wojciech Gdesz:
Tydzień temu zakończyliśmy projekt "Przez rowery i narty, bliżej siebie". Otrzymaliśmy na niego grant w wysokości ok. 70 tys. PLN. Otrzymaliśmy za niego najlepsze oceny, zarówno od decydentów jak i rodziców, i samej młodzieży. Niemal w tym samym czasie przygotowywaliśmy wniosek o organizację wyprawy rowerowej. Lobbowaliśmy na jego rzecz po obu stronach granicy, odbyliśmy dziesiątki rozmów. Efektem jest akceptacja projektu. 12 młodych ludzi z Kuźni Raciborskiej i czeskiego miasta Odry, przejedzie na przełomie maja i czerwca szlak rzeki Odry. Myślę, że będzie to dla nich przygoda życia. Ponad 900 km na rowerze, z czeskimi przyjaciółmi, od Gór Odrzańskich do Bałtyku.


Pomysł to pokłosie osobistych wypraw rowerowych - wspólnie z żoną Karoliną przejechaliśmy rowerem całe wybrzeże Bałtyku, a z kuźniańskim kolegą Kamilem Nowickim w 3 dni przejechaliśmy rowerem z Kuźni do Kołobrzegu. Rok temu rzuciłem pomysł mojemu czeskiemu przyjacielowi z partnerskiej szkoły. A, że i w naszej szkole kilku gimnazjalistów ma przysłowiowego rowerowego fioła - to narodził się projekt. Kilka nieprzespanych nocy przed komputerem, kilka wyjazdów do Czech, długie godziny skrupulatnych wyliczeń i negocjacji pani dyrektor Kingi Apollo i mojej osoby, wparcie i opieka Urzędu  Burmistrza (szczególne ukłony dla Pani  v-ce burmistrz Gabrieli Tomik). Tak rodzi się unijny, logistyczny sukces. Projekt opiewa na kwotę ponad 60 tys. PLN. Także łącznie szkoła pozyskała w ciągu ostatnich lat na wspomniane projekty ponad 200 tys. PLN. 


W piątek wieczorem odebrałem telefon od mamy uczennicy biorącej udział w projektach. Rodzice, wspólnie z młodzieżą włączą się w organizację następnych akcji. W kwietniu wspólnie zorganizują polsko-czeski event. Współpraca młodzieży, rodziców, nauczycieli, samorządowców. Co łączy dziś ludzi ponad granicami? Ciekawość świata, sport, przygoda... Nauczyciel ma ten przywilej, że może tym wszystkim zarażać młodych. Równo sto lat temu mój pradziadek rozpoczął pracę nauczyciela w gimnazjum męskim w Zamościu. Jako belfer w czwartym pokoleniu, mrugnę do przodka z uśmiechem...

oprac. BK, fot. arch. W. Gdesza

1 komentarz:

  1. Ahoj Wojtek, pěkně si to napsal. Všechno je pravda. My v Odrách jsme rádi, že máme takové přátele hned za hranicemi. Jsme šťastni, že se spolupráce rozvíjí a my spolu děláme velké projekty. Ty projekty neděláme pro nás učitele, ale pro naši mladou generaci, abychom je motivovali k pilnějšímu studiu, abychom jim ukázali jiné kultury, jiné země a posílili jejich sebevědomí v kontextu Evropské Unie, do které všichni patříme. A přeji projektu Odra, řeka která sbližuje, ať se vydaří a jeho účastníkům nezapomenutelné zážitky. Nechť naše spolupráce dál pokračuje. Radek Hendrych- Odry

    OdpowiedzUsuń