20 lutego 2015

Zakończyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich

16 lutego, dokładnie w trzy miesiące po wyborach samorządowych, w Turzu odbyło się ostatnie z zebrań sołeckich w naszej gminie. Tym samym znamy już wszystkich sołtysów i członków rad sołeckich, którzy wspomagać będą władze w pracach na rzecz społeczeństwa przez najbliższe cztery lata.
BUDZISKA:

Sołtys: Adrian Juraszek
Rada sołecka: Barbara Absalon, Gabriela Brzeźniak, Piotr Dubanik, Urszula Herud, Bernard Kalemba, Roman Morcinietz, Krzysztof Ogonowski, Adam Panek, Gabriela Panek, Mariola Wojtoszek.

JANKOWICE:

Sołtys: Henryk Machnik
Rada sołecka: Ginter Depta, Norbert Gacka, Henryk Ganczorz, Leszek Granieczny, Mirosław Kłoda, Wincenty Mandrysz, Zbigniew Muras, Jan Procek, Gabriela Rzepka, Roman Szendzielorz, Zygfryd Sznajder, Konrad Zięć.

KUŹNIA RACIBORSKA - OSIEDLE-OSIEDLE NR 1

Przew. Zarządu Jednostki Pomocniczej: Krystyna Borutko
Zarząd jednostki: Radosław Brzeźniak, Zdzisław Czarnacki, Jacek Gąska, Krzysztof Grobelny, Małgorzata Kostka, Bartosz Kozina.

KUŹNIA RACIBORSKA - OSIEDLE-STARA KUŹNIA

Przew. Zarządu Jednostki Pomocniczej: Bernard Kowol
Zarząd jednostki: Róża Czech, Anna Kijek, Sebastian Krupa, Roland Warczok, Ilona Wróbel, Dominik Zawada.

RUDA

Sołtys: Jan Stanek
Rada sołecka: Zygmunt Bartnik, Jan Hawro, Manfred Janik, Stefan Musioł, Erwin Pieruszka, Rafał Żemełka.

RUDA KOZIELSKA

Sołtys: Gizela Górecka
Rada sołecka: Piotr Bachrej, Daria Fajkus, Ewelina Ficek, Joachim Ficek, Natalia Kluger, Ewa Kuleta, Paweł Michna, Adam Rabiej, Maciej Sowa, Aldona Szostak, Gizela Wieczorek, Sabina Wojtas.

RUDY

Sołtys: Wojciech Węglorz
Rada sołecka: Dawid Bartodziej, Ryszard Belkius, Stefan Brzeziński, Mariola Duda, Joachim Dudek, Paweł Kluger, Józef Kwak, Ilona Pendzich, Adam Pielczyk, Grzegorz Tomasiak, Marcin Wenglorz, Justyna Wodok, Małgorzata Wolny, Adam Zieleń.

SIEDLISKA

Sołtys: Jan Krybus
Rada sołecka: Krzysztof Bartoń, Tomasz Czogała, Małgorzata Mikołajczyk, Alicja Mrozek, Ernest Szram, Rajnard Złotoś.

TURZE

Sołtys: Marcelina Waśniowska
Rada sołecka: Alfred Brzoska, Katarzyna Brzoska, Gerard Czogała, Gerard Depta, Irena Holecka, Stanisław Kubica, Dominika Machnik, Ewa Pichali, Waldemar Piechula, Bernard Pieruszka, Zygfryd Wranik, Sylwia Zasadni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz