19 lutego 2015

Romana Serafin ponownie prezesem TPD [FOTO]

18 lutego w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W zebraniu udział wzięło 25 działaczy Towarzystwa. Gościem specjalnym był Jan Wiesiołek - prezes Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Katowicach. Po przedstawieniu porządku zebrania powołano składy osobowe trzech komisji: uchwał i wniosków, skrutacyjnej oraz wyborczej, po czym ustępująca prezes odczytała sprawozdanie z działalności kuźniańskiego oddziału TPD za lata 2010-2014.


Wśród działań podjętych w minionej kadencji znalazły się m. in.: organizowane w szkołach i przedszkolach pikniki rodzinne, spotkania mikołajkowo-świąteczne (przygotowywanie paczek dla dzieci i ich rodzin), konkursy (realizowane indywidualnie oraz przy współudziale lokalnych stowarzyszeń, np. TMZR), organizacja Nieobozowej Akcji Letniej, w której dziennie udział brało od 40-60 dzieci. Ważnym wydarzeniem w omawianym okresie było również obchody 95-lecia działalności TPD w Polsce oraz 15-lecie istnienia Towarzystwa w Kuźni Raciborskiej. Cenna w tym czasie była także współpraca z Klubem Wolontariusza, działającym przy szkole podstawowej i gimnazjum w Kuźni.

Słowa uznania pod adresem nie tylko prezes Romany Serafin, ale i całego Zarządu skierował Jan Wiesiołek. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na szeroką współpracę TPD zarówno z Urzędem Miejskim, jak i innymi placówkami kulturalnymi czy mediami. - Ta współpraca nie bierze się z niczego, dlatego, że to wy jesteście dobrym partnerem dla tych instytucji. Nie wydając wiele pieniędzy, wykonujecie bardzo dobrą robotę - powiedział prezes Śląskiego Oddziału TPD.


Kolejnym punktem zebrania był wybór członków Zarządu, który pokieruje pracami TPD przez najbliższe cztery lata. Wśród zgłoszonych osób znaleźli się: Jerzy Michalak, Aleksander Serafin, Bernard Kowol, Natalia Czogała, Koryna Czogała, Iwona Safian-Bukańska, Wiesława Kosiarska, Małgorzata Kostka, Ewa Kanak oraz Romana Serafin, którą członkowie nowo powołanego Zarządu wybrali na prezesa.

Funkcję zastępcy R. Serafin nadal pełnić będzie Jerzy Michalak, skarbnikiem będzie Wiesława Kosiarska, a sekretarzem Aleksander Serafin. Ponadto powołano również skład komisji rewizyjnej, którą reprezentować będą: Jolanta Raczyńska, Sylwia Niemiec oraz Teresa Szczur. Ostatnim punktem zebrania był wybór delegata na zjazd regionalny TPD. Po krótkiej naradzie zdecydowano, że 18 kwietnia 2015 r. do Katowic pojedzie Bernard Kowol.


- Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie Państwo, wybierając mnie na kolejną kadencję. Dopóki starczy mi się, będę starała się kontynuować działalność. Cieszę się, że skład Zarządu pozostał niemal ten sam. Wierzę, że na pomoc będę mogła zawsze liczyć - powiedziała po wyborze prezes Romana Serafin.


Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz