30 kwietnia 2013

RAFAMET: czeka nas rok pełen wyzwań

- W 2012 r. RAFAMET osiągnął dobre wyniki, szczególnie, że zostały wypracowane w okresie stagnacji gospodarki krajowej i światowej, przynajmniej w odniesieniu do branży obrabiarkowej - mówi E. Longin Wons, prezes zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S. A.W 2012 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła wyniki podobne do wypracowanych rok wcześniej. Przychody Grupy Kapitałowej, którą tworzą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. oraz Zespół Odlewni Rafamet Spółka z o. o., wyniosły 107,180 mln zł, wobec 106,429 mln zł rok wcześniej, a osiągnięty zysk netto wyniósł 3,779 mln zł wobec 4,254 mln zł. w roku poprzednim.

RAFAMET S. A. wypłacił 17 września 2012 r. dywidendę w wysokości 1,9 mln zł, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S. A. z 5 czerwca 2012 r. Na jedną akcję przypadała kwota 0,44 zł. Dywidendą objęto wszystkie akcje Spółki. Zarząd RAFAMET S. A. zarekomendował podział zysku netto za 2012 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w całości na kapitał zapasowy. Wniosek ten jednak nie spotkał się z aprobatą Rady Nadzorczej Spółki, co może sugerować, że i w tym roku do akcjonariuszy trafi dywidenda.

W 2012 r. Spółka w dalszym ciągu inwestowała we własny park maszynowy. - Proces wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarówno do linii produktowej jak i sposobu produkcji jest ciągły, wymaga wymiernych nakładów organizacyjnych, finansowych i majątkowych. Są to działania konieczne i niezbędne. Siła i pozycja firmy wynika właśnie z ogromnej koncentracji działań w tych obszarach. Najbliższe lata nie będą pod tym względem odmienne - zapewnia prezes E. Longin Wons. W 2013 r. RAFAMET S. A. planuje rozpocząć inwestycję pod nazwą Budowa Hali Montażu II w Kuźnia Raciborskiej. Koszt tego przedsięwzięcia oszacowany został na 14-15 mln zł łącznie z urządzeniami dźwigowymi. - Rozpoczęcie tej inwestycji zadecyduje o strategicznym, perspektywicznym rozwoju firmy na najbliższe 10-20 lat. Ma ona również decydujące znaczenie w kwestii pozycjonowania Spółki przez rynek odbiorców wielkogabarytowych obrabiarek oraz posiada bezpośredni wpływ na skalę działalności firmy w latach następnych - dodaje prezes. Planowo rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić w pierwszej połowie 2013 r.

W 2013 r. i w latach następnych realizowane będą kolejne etapy programu dywersyfikacji asortymentowej i geograficznej dla wyrobów produkowanych przez RAFAMET S. A. Składają się na to m. in.: opracowywana konstrukcja obrabiarki karuzelowej KCI 400/470 do wysokowydajnej obróbki materiałów supertwardych przy wykorzystaniu narzędzi skrawających chłodzonych chłodziwem o ekstremalnie wysokim ciśnieniu (do 350 BAR), prace koncepcyjno-konstrukcyjne obrabiarki podtorowej nowej generacji typu UGE 150 do obróbki zestawów kołowych kolejowych pojazdów szynowych, a w sferze sprzedaży - rynki Bliskiego Wschodu, środkowej Afryki oraz Dalekiego Wschodu.

Warto podkreślić, że partnerem biznesowym RAFAMET S. A. w zakresie wdrażania postępu technicznego nadal będzie Politechnika Śląska w Gliwicach.

W 2013 r., w związku ze zmianą składu Zarządu RAFAMET S. A. nastąpią zmiany w organizacji i funkcjonowaniu struktur odpowiedzialnych za rozwój techniki, technologię oraz produkcję Spółki.

- Nowa kadencja Zarządu będzie przypadać na okres dużych inwestycji infrastrukturalnych połączonych z działaniami nakierowanymi na zwiększanie efektywności pracy własnej w odniesieniu do firmy jako całości, ale również w stosunku do każdego pracownika, co spowoduje konieczność optymalizacji wielu, obecnie może i niezidentyfikowanych spraw, problemów czy wyzwań strategicznych. Jako zarządzający firmą mocno osadzoną w realiach działalności gospodarczej, posiadającą duże doświadczenie biznesowe, jestem przekonany, że będziemy kierować się najlepszym interesem firmy, jej pracowników, właścicieli oraz partnerów biznesowych i przemysłowych - podsumowuje E. Longin Wons.

Aleksandra Dik / Adventure Media s. c. Agencja Public Relations

1 komentarz:

  1. Aaaa tu niby taka kasa a ludzi, którzy naprawdę na to pracują dalej nie doceniają!!!

    OdpowiedzUsuń