04 września 2012

Konkurs Wokalny powraca na scenę MOKSiR-u

W sobotę, 15 września o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się casting do VI edycji Konkursu Wokalnego Kuźnia Raciborska 2012. Nowością tegorocznej edycji jest to, że udział w konkursie mogą wziąć również osoby dorosłe.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I. Przesłuchania eliminacyjne uczestników konkursu: 15. 09. 2012 r.
II. Konkurs finałowy, do którego zostaje zakwalifikowanych po pięć osób z każdej grupy wiekowej wyłonionych podczas przesłuchań eliminacyjnych: 28. 10. 2012 r.

2. Pierwszy etap polega na krótkiej prezentacji dowolnie wybranego utworu w polskim języku literackim. Drugi etap dopuszcza półplayback, akompaniament własny lub jednej osoby towarzyszącej oraz udział grupy tanecznej do czterech osób.

3. Osoby zakwalifikowane do konkursu finałowego zobowiązane są do uczestnictwa w warsztatach wokalnych VI Konkursu Wokalnego Kuźnia Raciborska 2012 (poza osobami biorącymi udział w zajęciach wokalnych organizowanych przez MOKSiR w Kuźni Raciborskiej). Nieobecność na zajęciach jest równoznaczna z rezygnacją uczestnika z dalszego etapu konkursu. Odpłatność za udział w warsztatach wokalnych wynosi 10 PLN od osoby (płatne w sekretariacie MOKSiR).Organizator nie zapewnia półplaybacków.

Uczestnicy poprzedniej edycji konkursu nie mogą prezentować tych samych utworów.

Zwycięzca ubiegłorocznej edycji Konkursu Wokalnego Kuźnia Raciborska 2011 nie może startować w tegorocznych eliminacjach.

4.Konkurs obejmuje swoim zasięgiem Miasto i Gminę Kuźnia Raciborska oraz Gminę Bierawa i Gminę Nędza.

Uczestnicy dzielą się na cztery grupy wiekowe:

1. 9-11 lat;
2. 12-14 lat;
3. 15-18 lat;
4. 19-100 lat (kat. open)

Data oraz miejsce przesłuchań eliminacyjnych zostaną podane na plakatach oraz stronie internetowej www.kuzniakultury.pl, na której zostaną zamieszczone informacje dotyczące osób zakwalifikowanych do konkursu finałowego.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację wszelkich materiałów związanych z Konkursem Wokalnym Kuźnia Raciborska 2012.

Koncert finałowy odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej 9.

Występy wokalistów oceniać będzie profesjonalne jury.

Dla zwycięzców zostały ufundowane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora Konkursu.

Dodatkowych informacji udziela:

Organizator Konkursu Wokalnego
MOKSiR Kuźnia Raciborska - tel. (32) 419-14-07
Wardenga Stefan - tel. kom.604-068-846
e-mail: s.wardenga@kuzniakultury.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz