30 listopada 2010

Zostań wolontariuszem SKA "Babiniec"

Centrum Wolontariatu w Kuźni Raciborskiej prowadzi nabór wolontariuszy. Obecnie tworzona jest baza danych osób, które chcą bezinteresownie pomagać innym.
Przy realizacji projektu SKA "Babiniec" poszerza kontakty i relacje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, placówkami kulturalnymi, szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami, które mogą w celowy i efektywny sposób skorzystać z pracy wolontariuszy.

Wolontariat to miejsce dla każdego, dla osób w różnym wieku, o różnym wykształceniu i statusie materialnym. Nie tworzą tu bariery niepełnosprawność czy ograniczona dyspozycyjność, np. ze względu na samotne rodzicielstwo czy inne obowiązki opiekuńcze. Projekt jest ukierunkowany na przygotowanie osób w wieku 15-64 lat do pracy przy realizacji różnych zadań pomocowych i opiekuńczych. W ramach projektu będą to działania na zasadach wolontariatu, perspektywicznie, może to być przygotowanie (przeszkolenie + praktyka) do podjęcia zatrudnienia.

Charakter pracy wolontariuszy:

- praca z dziećmi i młodzieżą;
- praca z osobami starszymi i dorosłymi (m. in. pomoc w czynnościach dnia codziennego, dot. towarzystwa, wypełnianie czasu wolnego);
- prace biurowe;
- tłumaczenia;
- informatyka, komputer, internet;
- fundraising, pozyskiwanie funduszy, sponsorów;
- pomoc w nauce;
- zakres szkoły podstawowej;
- gimnazjum;
- szkoły średniej;
- przedmiot/y;
- public relations, marketing;
- pisanie, redagowanie tekstów, ulotek, biuletynów;
- pomoc w organizowaniu imprez, festynów, akcji, konferencji; 
- praca ze zwierzętami; 
- koordynowanie / realizacja projektów;
- pomoc humanitarna (pozyskiwanie darów, klęski żywiołowe);
- wolontariat za granicą;
- praca w świetlicy, prowadzenie zajęć, warsztatów, wypełnianie wolnego czasu;
- inne

Centrum Wolontariatu
ul. Świerczewskiego 2
47-420 Kuźnia Raciborska
tel. +48 (32) 700-86-26
www.ska-babiniec.com
e-mail: ska.wolontariat@op.pl

KLUB WOLONTARIATU - KONTAKT
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Strażacka 2
47-440 Nędza
tel. + 48 (32) 700-86-27

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz