04 czerwca 2010

Zmiana w wyborze radnych, czyli Kuźni zabiorą, Rudom dołożą

Gmina Kuźnia Raciborska to miasto i siedem sołectw. Całość podzielona jest osiem okręgów wyborczych: Ruda-Budziska, Siedliska, Turze, Ruda Kozielska, Rudy, Jankowice oraz dwuokręgowa Kuźnia Raciborska (Osiedle i Stara Kuźnia). W skład Rady Miejskiej wchodzi w sumie 15 osób. Jednego (wspólnego) przedstawiciela w radzie mają mieszkańcy Rudy i Budzisk, po jednym mają również obywatele Siedlisk, Turza, Jankowic i Rudy Kozielskiej. Rudy mają troje radnych, a Kuźnia Raciborska siedmioro, przy czym dwoje pochodzi ze Starej Kuźni, a pięcioro z Osiedla. I taki stan utrzymywał się przez dwie ostatnie kadencje.


Tegoroczne wybory samorządowe przyniosą jednak małe zmiany. I choć Rada nadal składać się będzie z 15 członków, ilość radnych w okręgu rudzkim i kuźniańskim ulegnie zmianie. Od teraz Kuźnia będzie miała sześcioro radnych (jednego przedstawiciela traci Osiedle), Rudy natomiast - czterech.


Image and video hosting by TinyPic


Skąd taka zmiana? Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej - zadecydował o tym spadek liczby mieszkańców Osiedla i wzrost ludności w Rudach. - Jedni umierają, drudzy wyjeżdżają za granicę w celu poszukiwania pracy... Ta migracja sprawia, że gdy w jednych miejscowościach ludzi ubywa, w innych wzrasta. I tak się stało w przypadku Rud - tłumaczy Manfred Wrona. - Tam dotychczas, zgodnie z dokumentami, które kształtują sprawy związane z wyborami samorządowymi, było trzech radnych. Jest jednak pewien klucz, który przelicza ilość mieszkańców na ilość radnych - dodaje.


Przeglądając statystyki demograficzne kuźniańskiej gminy wyraźnie widać, że w Kuźni liczba mieszkańców obniżyła się. Sporo zyskały natomiast Rudy, gdzie stale obserwuje się napływ ludności. I zgodnie z przyjętym kluczem, współczynnik, który decydował o tym, że Rudy będą miały troje radnych, a kuźniańskie Osiedle pięcioro - zmienił się.


- My nie mamy na to wpływu. Co pewien czas wysyłamy do Katowic dane ludnościowe i tam - na podstawie odpowiednich przeliczników decydują, gdzie i jakie zmiany będą wprowadzone - podkreśla przewodniczący.


Utrata radnego z jednego okręgu wyborczego na rzecz drugiego nie jest jednak niczym nowym. Taka sytuacja miała już bowiem miejsce w gminie kilka lat temu. Z powodu spadku liczby mieszkańców maleńkiej Rudy, straciła ona swego radnego na rzecz Budzisk, który jest obecnie przedstawicielem obu sołectw. Jeżeli tendencja spadkowa się utrzyma, to wkrótce podobna sytuacja może spotkać jankowiczan. - Jeżeli w Jankowicach przyrost naturalny - kontynuuje przewodniczący Wrona - pójdzie w kierunku ujemnym, to również stracą radnego i będą miały wspólnego przedstawiciela wraz z Rudami.


Reasumując, od nowej kadencji liczba radnych z Rud wzrośnie (z 3 na 4), a w Kuźni (Osiedle) spadnie (z 5 na 4).

Artykuł zaczerpnięty z www.raciborz.com.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz