19 czerwca 2024

W Rudach i Rudzie Kozielskiej powstaną nowe chodniki

Gmina Kuźnia Raciborska uzyskała pozytywną opinię dotyczącą budowy chodników: pierwszy - wzdłuż DW 919 w Rudach, a drugi wzdłuż DW 425 w Rudzie Kozielskiej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę w obu przypadkach to początek IV kwartału bieżącego roku.


CHODNIK W RUDACH:

Zakres przebudowy obejmuje odcinek DW 919 od zjazdu na działkę nr 6/1 (początek terenu zabudowy) do zjazdu na Aleję Lipową. Długość przedmiotowego odcinka wynosi 1,589 km. Wzdłuż całego odcinka drogi zaprojektowano chodnik po lewej stronie drogi oraz po prawej wzdłuż zatoki autobusowej.

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano dwie zatoki autobusowe: lewostronną i prawostronną. Zatoki zostały zlokalizowane na odcinku prostym o szerokości wynoszącej 3.00 m i długości 20.00 m.

CHODNIK W RUDZIE KOZIELSKIEJ:

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska, na odcinku od istniejącego zjazdu przy skrzyżowaniu ul. Raciborskiej z ul. Wildek do zjazdu na działkę nr 557, z wyłączeniem odcinka w granicach działek nr 179 oraz 178.

źródło: UM Kuźnia Raciborska; fot. Google StreetView

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz