12 czerwca 2024

Rafamet: Zmiany w zarządzie i plany na przyszłość

Paweł Sułecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Rafamet S.A., tymczasowo objął obowiązki prezesa zarządu spółki, zastępując dotychczasowego prezesa E. Longina Wonsa, który pełnił tę funkcję przez 23 lata.


 

- Sposób odwołania prezesa zarządu wynika z przyjętych procedur obowiązujących w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, do których należy Rafamet S.A. Informacja o natychmiastowym trybie oraz dokładna godzina podana w komunikacie giełdowym mogły zostać odebrane niefortunnie, jednak nie ma w tym żadnego drugiego dna - wyjaśnia Paweł Sułecki.

Odwołanie prezesa nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i taki tryb działania jest standardowy w umowach menedżerskich. Obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy, a Rada Nadzorcza, reprezentująca właściciela czyli ARP S.A., postanowiła skorzystać z tego prawa.

Obecnie trwa proces wyboru nowego prezesa zarządu, a Rada Nadzorcza intensywnie pracuje nad wyłonieniem najlepszego kandydata.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafamet Paweł Sułecki tymczasowo objął funkcję prezesa zarządu kuźniańskiej spółki

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu został już zamknięty. Do 3 czerwca zbierano zgłoszenia, a 7 czerwca Rada Nadzorcza dokonała formalnej oceny ofert. Kolejny krok to rozmowy z kandydatami. Jest wysoce prawdopodobne, że po ich przeprowadzeniu Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyborze nowego prezesa na pięcioletnią kadencję.

Paweł Sułecki, który tymczasowo przejął obowiązki prezesa, podkreśla, że ARP S.A. ma plan na poprawę sytuacji finansowej Rafametu, a w dalszej perspektywie jego rozwój. Mieszkańcy, pracownicy i osoby związane z firmą mogą być spokojni o przyszłość przedsiębiorstwa.

Jako przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pełniący obowiązki prezesa zarządu, Paweł Sułecki jest związany z firmą od wielu lat. - Od ponad 4 lat jestem członkiem Rady Nadzorczej Rafamet S.A., a wcześniej przez wiele lat byłem akcjonariuszem spółki. Jako menadżer inwestycyjny z ramienia ARP S.A. byłem zaangażowany w proces wykupu akcji od prywatnego właściciela oraz podmiotów z nim powiązanych. Następnie prowadziłem proces dokapitalizowania spółki kwotą 16 mln zł z przeznaczeniem na rozwój Odlewni Rafamet. Poza tym mam dużo sentymentu do Rafametu. Dobro firmy leży mi na sercu - dodaje Paweł Sułecki.

Rafamet S.A. zapewnia, że podejmowane działania mają na celu dalszy rozwój firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku.

Materiał nadesłany / Magdalena Matusik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz