24 maja 2024

Jacek Gąska i Maria Wyszomierska pozostają na stanowiskach "miejskich sołtysów"

W środę, 22 maja i w czwartek, 23 maja w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyły się wybory przewodniczących jednostek pomocniczych "Osiedle nr 1" i "Osiedle Stara Kuźnia" na lata 2024-2029.


Środowe zebranie, na które przybyło "aż" 27 mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania zapoczątkowało cykl związany z wyborem nowych sołtysów i rad sołeckich na terenie całej Gminy Kuźnia Raciborska na kolejne pięć lat. W przyszłym tygodniu (27 i 28 maja) odbędą się wybory w Rudach i Budziskach. Szczegółowy terminarz publikowaliśmy >>>TUTAJ<<<.

Burmistrz Wojciech Gdesz, wiceburmistrz Roksana Pytlik i prowadząca zebranie Dominika Turkiewicz

Na wstępie burmistrz Wojciech Gdesz stwierdził, że choć wybory rad sołeckich (w przypadku Kuźni Raciborskiej - mowa o jednostkach pomocniczych, gdyż organy te nie są sołectwami w rozumieniu zapisów ustawy - przyp. red.) nie mają tej rangi, co wybory parlamentarne czy samorządowe, to są jednak świętem lokalnej demokracji.

W punkcie dotyczącym wyboru przewodniczącego jednostki "Osiedle nr 1" zgłoszono tylko jedną kandydaturę, którym został Jacek Gąska - dotychczasowy szef tego "miejskiego sołectwa". W głosowaniu tajnym zagłosowali na niego wszyscy obecni na sali mieszkańcy (27 osób). Kolejnym etapem był wybór członków zarządu. Łącznie wskazano 10 kandydatów, którzy również otrzymali po 27 głosów.


Przewodniczący zarządu J. Gąska referuje sprawozdanie z działań podjętych w mijającej kadencji

Skład zarządu jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" w VII kadencji tworzą: Jacek Gąska (przewodniczący), Krystyna Borutko, Michał Grzesik, Alina Kiec, Małgorzata Kostka, Bartosz Kozina, Joanna Nienadowska, Beata Pawlak, Justyna Wawrzynek-Gąska, Daniel Zawada i Dominika Zawada.

Jacek Gąska ("Osiedle nr 1) i Maria Wyszomierska ("Osiedle Stara Kuźnia) pokierują jednostkami pomocniczymi przez najbliższe pięć lat (2024-2029)

Dzień później, 23 maja odbyło się zebranie, celem wyboru przewodniczącego i zarządu jednostki pomocniczej "Osiedle Stara Kuźnia". Udział w wyborach wzięło - uwaga - 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

W przeciwieństwie do wyborów osiedlowych, tu zgłoszono dwie kandydatury do objęcia funkcji "sołtysa". Były to: Maria Wyszomierska i Elżbieta Janik. W wyniku tajnego głosowania szefową jednostki pomocniczej "Osiedle Stara Kuźnia" ponownie została Maria Wyszomierska, na którą zagłosowało 76 osób (jej kontrkandydatka otrzymała 24 głosy).

Do zarządu natomiast zgłoszono 15 kandydatów (statut pozwala jednak na 12 osób). Trzech kandydatów ze zbyt małą liczbą głosów się nie dostały. Tym samym przewodniczącą w VII kadencji wspierać będzie 12-osobowy zarząd w składzie: Katarzyna Cwik, Mateusz Głowski, Magdalena Kudla, Marcin Małecki, Łukasz Ogonowski, Marta Sokołowska, Ewa Szymik, Sonia Szymik, Arkadiusz Targowski, Sabina Urbaniec, Katarzyna Zagola i Mariusz Zamkotowicz.

Według statutu obu jednostek pomocniczych kadencja przewodniczącego i zarządu rozpocznie się 1 lipca 2024 r. i potrwa 5 lat (2024-2029).

oprac BK; fot. z wyborów na Osiedlu BK, ze Starej Kuźni nadesłane

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz