24 kwietnia 2024

Znamy termin I sesji Rady Miejskiej nowej kadencji

Na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej zostało opublikowane postanowienie komisarza wyborczego w Bielsku Białej III w sprawie zwołania I sesji nowego składu Rady Miejskiej, które odbędzie się we wtorek, 7 maja o godz. 12:00 w sali USC.


Porządek sesji:

1. Otwarcie Sesji Rady przez Radnego Seniora
2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze
3. Ślubowanie Radnych
4. Wręczenie Burmistrzowi Miasta zaświadczenia o wyborze
5. Ślubowanie Burmistrza Miasta
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
7a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
8a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

9. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Komisji
9a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Komisji
10. Wybór składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącego Komisji
10a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącego Komisji
11. Wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji
11a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji
12. Wybór składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczącego Komisji
12a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczącego Komisji
13. Wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji
13a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji
14. Wybór składu osobowego Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Przewodniczącego Komisji
14a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Przewodniczącego Komisji
15. Zamknięcie obrad.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz