18 kwietnia 2024

II tura wyborów samorządowych się odbędzie. Jak będzie wyglądało głosowanie?

Po rezygnacji burmistrza Pawła Machy z ubiegania się o reelekcję, II tura wyborów samorządowych przewidziana na najbliższą niedzielę i tak się odbędzie, mimo że na polu walki pozostał tylko jeden kandydat. Tradycyjne głosowanie przybierze formę plebiscytu.


Wyborcze résumé
O fotel Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska starało się trzech kandydatów: urzędujący włodarz Paweł Macha, na którego zagłosowało 1381 osób (co dało 36,03 % poparcia), były zastępca burmistrza Wojciech Gdesz, który zebrał o sześć głosów więcej od swojego byłego szefa - 1387 (36,19 %) oraz mieszkaniec Rud Paweł Dzieżok, który otrzymał 1065 głosów (27,79 %), co było jednak niewystarczającą liczbą, by przejść do drugiej tury.

Bez debaty
W szranki stanęło więc dwóch kandydatów: aktualny burmistrz oraz były wiceburmistrz. By ułatwić mieszkańcom podjęcie decyzji, jako portal tylkokuznia.info wyszliśmy z propozycją zorganizowania debaty z udziałem tak kandydatów, jak i mieszkańców. Ten sam zamysł - niezależnie od nas - podjęła redakcja "Nowin Raciborskich". Podczas, gdy burmistrz Macha z chęcią przystał na propozycje złożone przez obie redakcje, udziału w debacie tak nam, jak i "Nowinom" odmówił były zastępca W. Gdesz. Odmowę argumentował decyzją sztabu wyborczego oraz tym, że odbył wcześniej spotkania z mieszkańcami wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Kuźnia Raciborska, wobec czego udział w debacie jest zbędny.

Rezygnacja kandydata
Cóż w tej sytuacji przyszło nam robić? Po prostu czekać na wynik niedzielnych wyborów. Niespodziewany zwrot w sprawie nastąpił w środę, 17 kwietnia, kiedy to na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w mediach społecznościowych opublikowane zostało oświadczenie Pawła Machy informujące o złożeniu rezygnacji z ubiegania się o ponowny wybór na urząd burmistrza. (W całości opublikowaliśmy je >>>TUTAJ<<<).

II tura wyborów w tę niedzielę
W związku z zaistniałą sytuacją, w przestrzeni publicznej pojawiły się głosy mówiące o tym, jakoby wybory już się zakończyły i druga tura nie będzie już miała miejsca. Nic bardziej mylnego. II tura wyborów samorządowych zgodnie z terminem przewidzianym kodeksem wyborczym, czyli 21 kwietnia odbędzie się normalnie, z tą tylko różnicą, że przybierze inną niż dotąd formę.

"TAK" lub "NIE"
Jak zaznacza sekretarz Urzędu Miejskiego Roksana Pyttlik, w niedzielę, 21 kwietnia wyborcy będą głosować na jednego kandydata, którym został Wojciech Gdesz. W związku ze złożoną rezygnacją przez Pawła Machę, została też podjęta decyzja o ponownym wydrukowaniu kart do głosowania. - Głosowanie wygląda tak, że wyborcy stawiają znak "X" w kratce albo z napisem "TAK", albo z napisem "NIE" - mówi nam sekretarz.

Zdecydują wyborcy albo... miejscy radni
- W przypadku, jeżeli kandydat nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów czyli 50 % + 1 - tłumaczy dalej R. Pyttlik - wtedy wyboru burmistrza dokonuje Rada Miejska.

Jak stanowi Kodeks Wyborczy, prawo zgłoszenia kandydatów na burmistrza przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady (w przypadku Kuźni Raciborskiej to min. 5 radnych). Zgłoszenie takie musi zostać złożone na piśmie. Kandydatów można wyłonić zarówno z własnego grona (czynią tak radni powiatowi wybierając starostę), jak i wskazać osobę z zewnątrz. W zależności od liczby kandydatów, każdemu radnemu przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata. Głosowanie takie jest tajne.

Natomiast, jeżeli radnym nie uda się wyłonić burmistrza w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów, osobę pełniącą obowiązki burmistrza do końca kadencji na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza prezes rady ministrów, czyli premier rządu RP.

Plebiscyt w Krzyżanowicach
Warto na koniec zaznaczyć, że głosowanie w formie plebiscytu odbyło się w trakcie tych wyborów samorządowych w wielu polskich gminach - także w powiecie raciborskim, z tą tylko różnicą, że miało ono miejsce w pierwszej turze. W Gminie Krzyżanowice o urząd ubiegał się tylko dotychczasowy włodarz, czyli Grzegorz Utracki. Mieszkańcy mogli więc poprzeć jego kandydaturę bądź ją odrzucić. Ostatecznie wójt Krzyżanowic uzyskał 72,85 % poparcia, co przełożyło się na 2 383 głosy "ZA" i 888 "PRZECIW".

Podsumowując, niedzielne głosowanie odbędzie się według poniższego wzoru:

1. Jeżeli chcesz zagłosować na kandydata, postaw znak "X" w kratce przy słowie "TAK".
2. Jeżeli nie chcesz zagłosować na kandydata, postaw znak "X" w kratce przy słowie "NIE".
3. Jeżeli postawisz znak "X" w obu kratkach albo nie postawisz znaku "X" w żadnej kratce, Twój głos będzie nieważny.
4. Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz