18 kwietnia 2024

Dlaczego powinniśmy pamiętać o ks. dr. mjr. Adamie Kocurze (1894-1965)?

W roku 2024 przypada wiele ważnych rocznic - tak ogólnoświatowych, jak i lokalnych. Jedną z tych ostatnich jest 130. rocznica urodzin wybitnego kuźnianina ks. dra mjra Adama Kocura. Dlaczego powinniśmy o nim pamiętać? O tym pisze do nas Jan Kluska.


1. Bo całkowicie był oddany sprawie Śląska i Polski.
2. Bo walczył z bronią w ręku o Polskę w postaniu wielkopolskim (1918 r. i tam został ranny) oraz w postaniach śląskich.
3. Bo w całym swoim życiu wywiązywał się wzorowo z zadań, które przydzielała mu społeczność lokalna albo władze.
4. Bo podejmował zawsze walkę ze złem. Osobiście włączył się w walkę zbrojną w obronie Francji i Anglii (1939-1945) przeciwko niemieckiemu nazizmowi.
5. Bo w walce ze złem osobiście poniósł wielkie ofiary np. musiał opuścić Polskę we wrześniu 1939 roku, a po wojnie w 1945 roku władze stalinowskie w Polsce nie wyraziły zgody na powrót A. Kocura do ojczystego kraju (tak się go bały, że nie pozwoliły nawet na pochówek jego ciała w rodzinnej Kuźni Raciborskiej oraz w Polsce). Spoczywa na cmentarzu we Frankfurcie nad Menem.

6. Bo mimo wielu przeciwności losu zrealizował swój młodzieńczy zamiar przyjęcia na siebie służby duszpasterskiej (święcenia kapłańskie w Rzymie 1951 r.)
7. Bo tu w Kuźni Raciborskiej się urodził, tu spędził lata szkolne, tu spoczywają jego rodzice; a on sam już nie ma nawet własnego grobu.
8. Bo w gronie rodaków z Kuźni Raciborskiej jest najbardziej zasłużonym dla Śląska, Polski i świata.
9. Bo mamy wszyscy obowiązek zachowania pamięci o zasłużonych przodkach.
10. Bo, jeśli nie my, to kto jest w stanie propagować prawdę o zasługach tak wybitnej postaci.

Jan Kluska
Styczeń 2024

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz