07 marca 2024

Strażackie sprawozdania dobiegły końca. Raport ochotników z Budzisk

W sobotę, 2 marca odbyły się ostatnie zebrania sprawozdawcze gminnych jednostek OSP. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem ochotników z Kuźni Raciborskiej, przyszedł czas na wysłuchanie raportu strażaków z Budzisk. Szczegóły poniżej:


Udział w zebraniu wzięli: burmistrz Paweł Macha, zastępca komendanta powiatowego PSP w Raciborzu st. bryg. Roland Kotula, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP Krzysztof Bartoń, sołtys i zarazem radny Adrian Juraszek, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Budziska.

- Podczas zebrania - jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej - naczelnik OSP dh Krzysztof Sałajczyk przedstawił sprawozdanie z działalności za 2023 rok. Omówił także zakup sprzętu i umundurowania bojowego (na które - co niezwykle ważne - udało się jednostce z różnych źródeł pozyskać blisko 75.000 zł), a także podsumował działalność ratowniczo-gaśniczą. Podziękował strażakom za ich poświęcenie dla pożarnictwa, za udział w akcjach i innych licznych imprezach organizowanych przez jednostkę. Do podziękowań dołączył się przewodniczący zebraniu prezes OSP Adam Panek. 

Podziękowania za udział w zdarzeniach i prowadzoną działalność ratowniczo-gaśniczą jednostki, która pomimo iż nie jest w systemie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miała ich 19, w imieniu komendanta powiatowego PSP w Raciborzu jak również swoim, przekazał zastępca komendanta st. bryg. Roland Kotula.

Zebranie było również okazją do wręczenia odznaki "Strażak Wzorowy", którą otrzymał ją dh Robert Fros oraz wręczenia zaświadczeń o ukończeniu kursu podstawowego dla strażaków-ratowników z jednostki OSP Budziska.

Na zakończenie zebrania burmistrz Paweł Macha pogratulował zarządowi skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz jednostki, podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc na rzecz sołectwa oraz w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz