24 listopada 2023

GK Rafamet na plusie. Spółka opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2023 r.

W III kwartale br. Grupa Kapitałowa Rafamet wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40 mln zł, a narastająco za trzy kwartały - 97 mln zł. W porównaniu z przychodami ze sprzedaży za okres od stycznia do września ubiegłego roku wzrosły one o ponad 10 mln zł.


W omawianym okresie 2023 roku GK Rafamet osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40 mln zł oraz dodatni wynik finansowy netto w wysokości 2 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni, że GK Rafamet odrabia straty z niełatwych pierwszych miesięcy tego roku. Sytuacja geopolityczna, w tym agresja militarna Rosji na Ukrainę miała i nadal ma wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej w 2023 roku poprzez zwiększone koszty materiałów i usług (w następstwie procesów inflacyjnych) oraz bardzo wysokie koszty finansowania działalności produkcyjnej. Co więcej, znaczny poziom kosztów finansowych oraz tendencja umacniania się waluty krajowej w stosunku do EURO stanowią podstawowe wyzwania dla firmy w ostatnim kwartale 2023 roku. Niestety nie spodziewamy się, aby te dwa czynniki wspierały nasz proces dostosowywania firmy do nowych realiów ekonomicznych - informuje E. Longin Wons, prezes zarządu Rafamet S.A.

Trzeci kwartał wyraźnie pokazał, że GK Rafamet podąża w dobrym kierunku, co pozwoli na ustabilizowanie jej pozycji ekonomiczno-finansowej już od początku 2024. - Należy pamiętać, że w firmie, która produkuje dobra inwestycyjne o bardzo długim cyklu produkcyjnym wnoszącym około 9-14 miesięcy (tyle trwa produkcja jednej obrabiarki), proces adaptacji do nowych warunków zewnętrznych wymaga czasu, pieniędzy i konsekwentnej realizacji wcześniej opracowanego programu dostosowawczego do tych zmian. Warto jednak zauważyć, że nie znajdziemy sposobu poprawy rentowności w odniesieniu do realizacji w br. kontraktów zawartych w latach 2018-2021, w obecnych warunkach ekonomicznych. Na szczęście tegoroczny portfel zamówień Rafamet S.A. rośnie. W ostatnich kilku miesiącach zawarliśmy umowy na dostawy obrabiarek dla firm z Polski, Węgier, Niemiec, Kazachstanu, Brazylii i Maroka na łączną wartość ponad 56 milionów złotych. Te kontrakty będą stanowiły kręgosłup planu produkcyjno-handlowego na rok 2024, a co za tym idzie - wpłyną na przyszłe wyniki finansowe. Oczywiście stale pracujemy nad tym, aby portfel zamówień rósł nie tylko w przyszłym roku, ale i w kolejnych latach - dodaje prezes zarządu Rafamet S.A.

Autor tekstu: Magdalena Matusik / Adventure Media
Zdjęcia: Rafamet S.A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz