17 kwietnia 2023

W Kuźni Raciborskiej oddano hołd poległym w Katyniu

W piątek, 14 kwietnia na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej odbyły się uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni katyńskiej. Ceremoniał miał charakter wojskowy, a udział w nich wzięli uczniowie oraz zaproszeni goście.


Katyń to miejsce szczególne w historii Polski. Wiosną 1940 r. na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR, NKWD zamordowała ponad 21 tysięcy obywateli Polskich. Egzekucji ofiar, uznanych za "wrogów władzy sowieckiej", dokonywano przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. Przez 50 lat (1940-1990) władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 r. oficjalnie przyznały, że była to "jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu". Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.


W 83. rocznicę tych wydarzeń hołd pomordowanym oddano w Kuźni Raciborskiej. Przy "Dębie Pamięci" upamiętniającym szczególnie ppłk. Hugona Mijakowskiego zebrali się znamienici goście: senator Ewa Gawęda, komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Adam Jopek, dowódca 6. Batalionu Powietrznodesantowego ppłk Szymon Noworyta, komendant powiatowy Policji w Raciborzu nadkom. Marek Ryszka, komendant powiatowy PSP w Raciborzu bryg. Jarosław Ceglarek, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu ppłk Krzysztof Thym, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumienak, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Marcin Fischer, przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Gerard Depta, dyrektor biura poselskiego Michała Wosia Szymon Szrot, sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska Roksana Pytlik, była dyrektor szkoły podstawowej w Kuźni Raciborskiej Maria Cieślik, przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej w Kuźni Raciborskiej Rita Serafin oraz rodziny poległych saperów.


Szczególnie cenne było uczestnictwo w uroczystości wielu pocztów sztandarowych oraz licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej. Młodzież Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej od 14 lat opiekuje się tym miejscem i pielęgnuje pamięć o bohaterach, którzy zginęli w Katyniu.


Oprawę wydarzenia zgodnie z ceremoniałem wojskowym zapewniła kompania reprezentacyjna oraz orkiestra wojskowa z Bytomia. Uroczyście wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy, odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową. Pod "Dębem Pamięci" delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.


UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz