10 czerwca 2024

Emanuel Longin Wons odwołany z funkcji prezesa zarządu Rafamet S.A.

7 czerwca Rada Nadzorcza Rafamet S.A. podjęła decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji dotychczasowego prezesa zarządu - dyrektora naczelnego Emanuela Longina Wonsa. Jego obowiązki tymczasowo przejął przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sułecki.


W komunikacie zamieszczonym na stronie kuźniańskiej Spółki - poza powyższą informacją - zamieszczono ponadto informacje o Pawle Sułeckim:

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Paweł Sułecki ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię GPW Growth organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:
06.2019 - nadal - Członek Rady Nadzorczej Rafamet S.A. (przewodniczący Rady Nadzorczej od 22 kwietnia 2022 r.);
09.2018 - nadal - ARP S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych (Menedżer Inwestycyjny);
08.2009 - nadal - Ad Notam Polska Sp. z o.o. (prezes zarządu);
10.2019 - 12.2021 - POLANEX Sp. z o.o. (przewodniczący Rady Nadzorczej);
03.2019 - 06.2019 - CREOTECH S.A. (członek Rady Nadzorczej);
05.2007 - 05.2008 - Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. (Product Manager);
09.2003 - 05.2007 - Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o. (Product Manager).

Pozostałe informacje:
Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Paweł Sułecki nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Sułecki złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Przypomnijmy, że Emanuel L. Wons pracę w Fabryce Obrabiarek Rafamet S.A. rozpoczął w 1987 r. zajmując m.in. stanowiska: dyrektora finansowego-głównego księgowego (1989-1992), wiceprezesa zarządu-dyrektora finansowego (1992-1999) oraz prezesa zarządu-dyrektora naczelnego (1999-2006).

Emanuel Longin Wons na czele zakładu stał 23 lata

- Czy jest się prezesem rok czy 25 lat, to trzeba pamiętać, że prawem właściciela jest odwołanie zarządu w każdym czasie i ja oczywiście to prawo akceptuję. Oczywiście u kogoś niezorientowanego może budzić zdziwienie, że zarząd jest odwoływany ze skutkiem natychmiastowym, nawet z podaniem dokładnej godziny, ale uważam, że w dobie digitalizacji jest to w pełni zrozumiały standard, który służy przejrzystości działania spółek handlowych. O innych aspektach nie mogę się oczywiście wypowiadać ze względu na tajemnice korporacyjne - powiedział "Nowinom Raciborskim" były już prezes Rafametu E. Longin Wons.

oprac. BK; fot. arch. portalu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz