28 marca 2023

W Kuźni powstają nowe ujęcia wody. Korzystać będą z niej będzie kilka pokoleń

23 marca burmistrz Paweł Macha wraz z prezesem GPWiK Radosławem Kasprzykiem oraz kierownikiem referatu inwestycji Piotrem Staroniem przyjrzeli się pracom w miejscu, w którym powstają nowe ujęcia wody podziemnej dla Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Inwestycja - jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej - obejmuje swoim zakresem magistralę wodociągową i infrastrukturę towarzyszącą. Realizacja tej inwestycji ma na celu zwiększenie wydajności naszego systemu zaopatrzenia w dobrą wodę dla kilku pokoleń. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidywany jest na koniec roku 2023.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska" z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, pożyczką WFOŚiGW oraz środków własnych GPWiK Sp. z o.o. 

- Całkowita wartość wspomnianego wyżej projektu wynosi 11,8 mln zł (z VAT). Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 5,4 mln zł. Wkład własny w wysokości: 4,2 mln zł (bez VAT) - informuje magistrat.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz