24 stycznia 2023

Urząd Miejski podsumował prace modernizacyjne w budynku przy ul. Słowackiego 4

Przez 8 miesięcy ub. roku siedziba Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej znajdowała się w tymczasowej lokalizacji przy ul. Jagodowej 15 oraz Kościelnej 4, co było następstwem prowadzonych prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Słowackiego 4.

 

Od 2 listopada 2022 r. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej jest ponownie otwarty dla mieszkańców w swojej siedzibie przy ul. Słowackiego 4.

 Zadanie pn. "Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT było realizowane od listopada 2021 roku.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ecomplex Ewa Grinspek, 44-282 Łuków Śląski, ul. Lipowa 2c.

Wartość wykonanych robót: 3.760.446,36 zł brutto.

Zakres prac obejmował:

Roboty budowlane:
- termomodernizację ścian zewnętrznych;
- termomodernizację ścian cokołu i piwnic;
- docieplenie stropodachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego;
- wymianę rur spustowych i rynien;
- wymianę balustrad wewnątrz i na zewnętrz budynku;
- przebudowę schodów zewnętrznych i zadaszenia przy wejściu do budynku od frontu;
- budowę pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w celu wykonania pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta i WC dla osób niepełnosprawnych;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem;
- malowanie wszystkich ścian i sufitów wraz z usunięciem starych powłok, tapet i z przygotowaniem powierzchni poprzez gipsowanie w pomieszczeniach wewnątrz budynku;
- wymianę posadzek na korytarzach;
- montaż obróbek blacharskich;
- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Instalacje elektryczne:
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami;
- wymianę istniejących przewodów elektrycznych;
- wymianę oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego;
- wymianę rozdzielni elektrycznych;
- wykonanie nowej instalacji odgromowej;
- dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem na dachu stromym;
- wykonanie pomiarów oraz prób.

Instalacja wod-kan.:
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym demontaż i montaż instalacji c.o., montaż grzejników z zaworami termostatycznymi;
- wykonanie kompletnej kotłowni gazowej wraz z zabudową kotłów gazowych i podłączeniem do instalacji Urzędu Miejskiego i Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 6;
- wykonanie nowej instalacji wod-kan. w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych;
- wymianę instalacji wod-kan. w pomieszczeniach remontowanych łazienek;
- wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zabudową centrali klimatyzacji i jednostek wewnętrznych;
- wykonanie wymaganych pomiarów i prób.

Roboty dodatkowe:
- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach biurowych z paneli podłogowych oraz wykładziny dywanowej;
- wymiana okna PCV;
- wymian drzwi stalowych, aluminiowych oraz drewnianych;
- wymiana parapetów wewnętrznych;
- wykonanie dodatkowych ławeczek kominiarskich, płotków przeciwśnieżnych oraz wzmocnienia pod montaż masztu antenowego na potrzeby RCB;
- remont biegów schodowych oraz spoczników klatek schodowych;
- wykonanie sufitu z płyt g-k wraz z obudową szachtów instalacyjnych;
- wymiana instalacji wod-kan. w łazienkach oraz w pomieszczeniu garażu;
- zmiana trasy instalacji c.o.;
- wykonanie nowej instalacji słaboprądowej w korytkach kablowych;
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego;
- wykonanie monitoringu zewnętrznego - kamery wraz z instalacją;
- uzupełnienie opraw oświetleniowych w pomieszczeniach łazienek piętra oraz w komunikacji;
- wykonanie instalacji odgromowej;
- zabudowa wyłącznika ppoż. dla fotowoltaiki oraz zmiany lokalizacji inwertera.

Pracownicy, którzy zajmują się ewidencją ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz Urząd Stanu Cywilnego na dzień przekazania informacji pracują w budynku tymczasowym przy ul. Kościelnej 4. Termin powrotu do głównej siedziby zaplanowano na koniec lutego br.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz