08 września 2022

Najlepsi z najlepszych. Uczniowie z Kuźni i Rud z Nagrodami Burmistrza

31 sierpnia najlepszym absolwentom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska wręczono Nagrody Burmistrza. Z uwagi na to, że uczniowie od kilku lat otrzymują wyniki egzaminu ósmoklasisty w lipcu, organizacja spotkania była możliwa dopiero teraz.


Uczniowie, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza, wykazali się bardzo wysoką średnią ocen (powyżej 5,00) na świadectwie ukończenia szkoły oraz wysokimi wynikami egzaminu, a także innymi szczególnymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych czy pracą na rzecz innych w wolontariacie.


W sumie nagrodzono 28 uczniów: 15 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej i 13 ze Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. Uczniowie otrzymali z rąk zastępcy burmistrza Sylwii Brzezickej-Tesarczyk dyplomy, pamiątkowe zestawy piśmiennicze oraz bony do wykorzystania. Rodzice najlepszych absolwentów otrzymali listy gratulacyjne.


Po części oficjalnej był jeszcze czas na ostatnie, w takim gronie, rozmowy i plany. Od 1 września nagrodzeni są już uczniami nowych szkół ponadpodstawowych. Dyrektorzy obu placówek oświatowych podkreślali wyjątkowość swoich uczniów. Wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk życzyła uczniom otwartości na potrzeby innych oraz odwagi stawania w obronie słabszych, a także realizacji swoich planów i marzeń.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

1 komentarz:

  1. Cards 2 via 9 are value face worth, tens and face playing cards are value zero, and aces are value 1. The values of the 2 playing cards in a hand are added collectively discover out} the score for that hand. For example, if Player was dealt an ace and a 10, their score would be 1. For 바카라사이트 example, if the 2 playing cards in Banker’s hand add as much as} thirteen, the 1 would be dropped and their score would be three.

    OdpowiedzUsuń