04 lutego 2022

10 gminnych budynków użyteczności publicznej ocieplone. Duży udział środków zewnętrznych

W poniedziałek, 31 stycznia w Kuźni Raciborskiej odbyło się symboliczne zakończenie realizacji dwóch  projektów i przekazanie wyremontowanych budynków przy ulicy Słowackiego 5 i 6 do użytku.


Przeglądu zrewitalizowanych obiektów dokonali: senator Ewa Gawęda, asystent krajowy europoseł Izabeli Kloc - Izabela Rajca, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach Adam Lewandowski, burmistrz Paweł Macha oraz przewodniczący Rady Miejskiej Gerard Depta.
Pierwszy projekt obejmował termomodernizację dwóch budynków: przy ul. Kasztanowej 6 i ul. Słowackiego 5 w Kuźni Raciborskiej. Budynek przy ul. Kasztanowej zmodernizowano w 2020 roku, a przy ul. Słowackiego 5 w 2021 r. Projekt pod nazwą "Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska" realizowano przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość całego projektu wyniosła 837 237,12 zł. Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to kwota 453 637,18 zł.
Zakończył się także remont budynku ZGKiM, ostatniego z ośmiu (po OSP Jankowice, OSP Ruda Kozielska, OSP Turze, WOK Turze, Przedszkole w Rudach, Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej, budynek na Jagodowej 15), realizowany w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". Remont budynku trwał od 8 marca do 13 grudnia 2021 r. Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się kasa Urzędu Miejskiego, ZGKiM i Punkt Obsługi Mieszkańca. Wartość całego projektu to 5 108 152,37 zł. Wartość dofinansowania z UE wyniosła 3 915 987,70 zł.W latach 2020-2021 w gminie poddano termomodernizacji z wymianą źródła ciepła 10 budynków. Wartość inwestycji wyniosła 5 945 389,49 zł, w tym środki zewnętrzne: 4 369 624,88 zł.Obecnie trwa realizacja nowego zadania, którym jest termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz