23 grudnia 2021

Strażacy z Siedlisk doposażyli jednostkę w nowy sprzęt

Dzięki uzyskaniu dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na kwotę 9600 zł oraz 1250 zł wkładzie własnym jednostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach mogła doposażyć samochody pożarnicze w nowy i bardzo potrzebny sprzęt.

 

Za otrzymane pieniądze jednostka zakupiła m. in. detektor prądu przemiennego Hot Stick. - Urządzenie to pozwala nam podczas działań z bezpiecznej odległości ostrzec o obecności odkrytych urządzeń znajdujących się pod wysokim napięciem elektrycznym. AC Hot Stick z wyprzedzeniem ostrzega dźwiękiem i migającą lampką o obecności wysokiego napięcia przemiennego, bez potrzeby dotykania powierzchni. Sygnał dźwiękowy wydawany przez detektor oraz migający sygnał wizualny zwiększają swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia. Pozwala nam to między innymi ocenić podczas działań czy na przykład prąd w danym budynku jest odłączony czy zerwany przewód elektryczny jest pod napięciem - wyjaśniają strażacy zasady działania sprzętu w mediach społecznościowych.

Dodatkowo do jednostki w Siedliskach trafią trzy radiostacje cyfrowe nasobne Hytera oraz dwie latarki kątowe NIGHTSTICK INTRANT. - Ten sprzęt usprawni działania naszej jednostki oraz pozwoli na bezpiecznie prowadzenie akcji - dodają ochotnicy.

Całkowita kwota projektu wyniosła 10850 zł.

oprac. BK; fot. OSP Siedliska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz