22 grudnia 2021

Krzysztof Melnarowicz nowym dyrektorem ZGKiM

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej zostało opublikowane ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.


W piśmie czytamy: Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, do zatrudnienia na stanowisku Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej wybrany został Pan Krzysztof Melnarowicz, zamieszkały w Raciborzu.

- Spośród 4 kandydatów - czytamy dalej - spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pan Krzysztof Melnarowicz wykazał się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym uzyskanym na Politechnice Opolskiej w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem, posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, a także szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

- Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych. Pan Krzysztof Melnarowicz uzyskał najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów - głosi komunikat.

Przypomnijmy, że Krzysztof Melnarowicz dotąd był dyrektorem kuźniańskiego oddziału Banku Spółdzielczego.

Redakcja
Fot. Leszek Szczasny / arch.prywatne K. Melnarowicza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz