22 grudnia 2021

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do kuźniańskiego magistratu

We wtorek, 21 grudnia burmistrz Paweł Macha oraz jego zastępczyni Sylwia Brzezicka-Tesarczyk otrzymali z rąk komendanta Hufca Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka hm. Marka Rybickiego, Betlejemskie Światełko Pokoju.

 

Harcerze ZHP od wielu lat przekazują Światełko do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz do wielu placówek na terenie miasta i powiatu. W ubiegły czwartek, 16 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju dotarło także do siedziby Hufca Ziemi Raciborskiej, które mieści się w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka, gdzie przekazane zostało do rąk phm. Kingi Apollo oraz pwd. Joanny Wramby.


"W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.


Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju". (cyt. za: www.swiatlo.zhp.pl)

Fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz