02 sierpnia 2021

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, realizując założenia projektu pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska", informuje mieszkańców zakwalifikowanych do ww. projektu o możliwości podpisywania umów na realizację zadania.

 

W celu podpisania umowy należy zgłosić się do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, pok. 16  telefon (32) 419-14-17 wew. 107 lub kom. +48 502-622-138.

Zasady dotacji, nawet do 100 % wartości netto kosztów kwalifikowanych, zostały ujęte w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska".


Poniżej wykaz dokumentów, które należy pobrać ze strony Urzędu Miejskiego i złożyć po wykonaniu zadania.

1. Umowa powierzenia Grantu - wzór (do wiadomości mieszkańca) umowa zostanie wypełniona po zgłoszeniu mieszkańca gotowości do realizacji zadania;
2. Formularz rozliczenia grantu - załącznik nr 2 do regulaminu;
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - załącznik nr 1 do formularza rozliczającego grant;
4. Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie - załącznik nr 2 do formularza rozliczającego grant;
5. Oświadczenia - załącznik nr 3 do formularza rozliczającego grant;
6. Wzór protokołu odbioru - załącznik nr 4 do formularza rozliczającego grant;
7. Zakres kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych - załącznik nr 4 do regulaminu;
8. Wymagania dla wykonawcy - załącznik nr 5 do regulaminu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, pok. 16.

Telefon do kontaktu: (32) 419-14-17 wew. 107 lub 131, kom. +48 502-622-138. 

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz